In de gemeente Lochem zijn veel vrijwilligers. Deze mensen zetten zich vrijwillig en onbetaald in voor de samenleving. Dat kan op vele manieren. Als barmedewerker bij de sportclub, bestuurslid, collectant voor een goed doel, begeleider, gastheer/-vrouw bij een zorgorganisatie, overblijfmoeder op een basisschool enzovoort, enzovoort.

Vrijwilligerswerk draagt bij aan de kwaliteit en de leefbaarheid van onze samenleving. Dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers is het mogelijk voorzieningen in stand te houden en activiteiten door te laten gaan. Het geeft mensen de kans om zichzelf te ontplooien, ervaring op te doen, andere mensen te ontmoeten, een zinvolle tijdsbesteding te hebben of zich in te zetten voor iets wat men belangrijk vindt.

Bijstandsuitkering en vrijwilligerswerk

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u vooraf toestemming aan de gemeente vragen als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen. Het is immers niet de bedoeling dat u, doordat u vrijwilligerswerk doet, niet meer beschikbaar bent voor een betaalde baan.

Vrijwilligerscentrale Lochem, voor informatie en vraag & aanbod

Heeft u vragen over vrijwilligerswerk, wilt u weten welke vacatures er zijn of zoekt u als organisatie een vrijwilliger?

Stichting Welzijn Lochem heeft in opdracht van de gemeente een steunpunt voor vrijwilligers ingericht; de Vrijwilligerscentrale Lochem. Op de ww.vrijwilligerscentralelochem.nl vindt u uitgebreide informatie over:

  • vrijwilligerswerk,
  • wet- en regelgeving,
  • de collectieve vrijwilligersverzekering,
  • lokale subsidiemogelijkheden en een
  • overzicht van actuele vacatures en maatschappelijke stages

U kunt ook binnenlopen bij het vrijwilligerssteunpunt tijdens de inloopspreekuren in Lochem en Gorssel.

Vacatures inzien?

Er liggen vacaturemappen in de bibliotheek in Gorssel, in Het hart in Eefde, in de bibliotheek en bij Stichting Ouderenwerk in Lochem, in Ons huis in Almen, in Ons Gebouw in Harfsen, in 't Onderschoer in Barchem en in de bibliotheek in Laren.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Lochem heeft een verzekeringspolis voor vrijwilligers, hiermee bent u als vrijwilliger automatisch verzekerd voor onder meer schade en ongevallen opgelopen tijdens het vrijwilligerswerk.