Ondanks de regelingen kan het zijn dat u niet in staat bent een maaltijd op tafel te zetten. De Voedselbank Zutphen - Lochem zamelt goede boodschappen in en deelt deze iedere vrijdag uit aan huishoudens die in grote armoede leven. Er is een uitgiftepunt in Lochem in de Burgemeester Leenstraat 25.

De Voedselbank heeft regels voor wie in aanmerking komt voor een wekelijks voedselpakket. Uitgangspunt hierbij is het leefgeld. Hiermee wordt het bedrag bedoeld dat overblijft na aftrek van vaste lasten. U komt in aanmerking voor een voedselpakket als er aan leefgeld totaal per maand minder overblijft dan € 135,- per huishouden (basisbedrag) met daarbij opgeteld per persoon: € 90,-. Een voorbeeld: voor een gezin van 4 personen komt dat op een bedrag van € 495,- (€ 135,- + 4x € 90,-).

Aanvragen

U kunt een aanvraagformulier afhalen op vrijdagmorgen tussen 11.15 - 12.15 uur in Lochem bij de Burgemeester Leenstraat 25, 7242 AA Lochem. Of kijk op www.voedselbankzutphen.nl.