Wilt u samen met anderen, bijvoorbeeld een stichting of vereniging, een initiatief starten op het terrein van duurzaamheid,leefbaarheid of participatie (meedoen)? Maar krijgt u dit financieel niet rond? Dan kunt u gebruik maken van de Lening voor bijzondere initiatieven. Het mag niet gaan om commerciële activiteiten. 

De gemeente heeft € 100.000 beschikbaar voor alle initiatieven.

Wat heb ik nodig?

  • Een beschrijving van het initiatief waarvoor u de lening aanvraagt;
  • Een begroting waaruit blijkt welk bedrag beschikbaar is als cofinanciering

Het maximaal te lenen bedrag per initiatief bedraagt € 25.000 en er zal altijd sprake moeten zijn van cofinanciering.

Procedure

Het college besluit aan de hand van uw voorstel, uw financiële onderbouwing en het (nog) in het fonds aanwezige bedrag of wel of geen lening kan worden verstrekt.

Hoe vraag ik het aan?

Voor meer informatie over deze leningsvorm kunt u contact opnemen met één van onze Ideeënmakelaars.