We mogen weer buiten sporten en de meeste zwembaden gaan weer open. Na de jeugd, mogen nu ook mensen vanaf 18 jaar weer samen buiten sporten. Dat is heel goed nieuws! Om verantwoord en veilig samen te sporten, moeten we ons houden aan een aantal spelregels.

Spelregels om verantwoord samen te sporten

NOC*NSF, Vereniging Sport en gemeenten hebben de regels aangepast. Er is  aangepast protocol ‘Verantwoord Sporten’ beschikbaar via nocnsf.nl/sportprotocol. Op de website van sportkoepel NOC*NSF staat ook het algemene sportprotocol voor de jeugd. Voor de zwembaden zijn er aparte regels  opgesteld in samenwerking met de zwembadsector: water-vrij.nl/organisaties/.

De protocollen zijn voor de sportverenigingen een steuntje in de rug bij het uitwerken van een plannen voor het opstarten van de activiteiten. Naast deze landelijke protocollen is er meestal ook een protocol beschikbaar vanuit de eigen sportbond. Dit kunnen verenigingen gebruiken voor een verdere uitwerking van het plan voor hun sport.

Inspiratie ‘Blijf bewegen, juist nu!’

Wij hebben een kort filmpje laten maken waarop te zien op welke manieren verenigingen al bezig zijn met sporten in aangepaste vorm! Bekijk het filmpje ‘Blijf bewegen, juist nu!’.

De gemeente Lochem volgt de landelijke richtlijnen

Voor de jeugd geldt nog steeds dat zij buiten mogen sporten wanneer dit georganiseerd en onder begeleiding is. Als een vereniging in onze gemeente sportactiviteiten weer wilt opstarten of uitbreiden, is er geen toestemming of vergunning van de gemeente nodig. Wel vragen wij u ons te informeren over de activiteiten en een plan te sturen over het toepassen van de richtlijnen. Deze informatie stuurt u per mail aan a.hoks@lochem.nl. Vermeld hierbij vanaf welke datum en op welke dagen uw activiteiten plaatsvinden.

Meld verplaatsen binnensport naar buiten

Binnensportaanbieders kunnen hun activiteiten naar buiten verplaatsen. Ook dan moet er een plan zijn dat aansluit op de richtlijnen. Over de locatie waar de activiteiten plaatsvinden, overlegt u met de gemeente door contact op te nemen met a.hoks@lochem.nl.

Regels op het sportterrein

Sportverenigingen regelen zelf dat mensen zich veilig op en in de buurt van het terrein kunnen bewegen. Verenigingen kunnen hier Posters en informatieborden met de richtlijnen downloaden.

Handhavers bezoeken trainingen en activiteiten en geven tips

Handhavers van de gemeente Lochem gaan de komende weken de sportverenigingen bezoeken. Ze bekijken of alles goed gaat en geven tips als dat nodig is.
Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met Astrid Hoks, beleidsadviseur sport. Zij is bereikbaar via 0573-289360 of a.hoks@lochem.nl.

Aanvullende informatie

Op de website van de Rijksoverheid, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF is veel aanvullende informatie te vinden. NOC*NSF geeft op haar website antwoord op veelgestelde vragen.

Deel dit artikel