Het onderscheid tussen de eerste en tweede tranche komt te vervallen

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid aan zorgorganisaties. Eén van de afspraken van het Rijk en de VNG betreft het vergoeden van de meerkosten die aanbieders maken om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen. Hierover hebben wij u op 16 juli gemaild.

Vanwege de recente landelijke ontwikkelingen rondom de compensatie van meerkosten door corona vervalt het onderscheid tussen een eerste en een tweede tranche. Wij vragen u om één aanvraag in te dienen voor het gehele jaar (13 maart tot en met 31 december 2020). Wij kunnen u pas in het voorjaar van 2021 informeren over de daadwerkelijke compensatie. Let op: uw aanvraag verwachten wij uiterlijk 31 januari 2021. Hieronder informeren wij u over de procedure.

Heeft u momenteel al een overeenkomst met de Zorgregio MIJ/OV voor Jeugd of voor andere gemeenten?

Voor deze zorgaanbieders geldt dat zij uit kunnen gaan van een situatie dat we al aangesloten zijn bij de Zorgregio MIJ/OV. Dit houdt in dat de berichtgeving op de website van Zorgregio MIJ/OV ook geldt voor aanbieders die zorg verlenen aan Wmo-cliënten uit gemeente Lochem en een regionaal contract hebben. De procedure is verder hetzelfde gebleven, wat betekent dat het invulformat met de bijbehorende bewijsstukken moet worden gestuurd aan info@zorgregiomijov.nl. Ook bij praktische vragen over het indienen, kunt u terecht bij de Zorgregio.

Let op: voor aanbieders die al een aanvraag hebben ingediend, vraagt de Zorgregio om een volgende aanvraag alleen voor de restperiode van het jaar in te dienen. Compensatie voor meerkosten die reeds is aangevraagd, mag niet nogmaals worden aangevraagd. 

Heeft u op dit moment geen overeenkomst met de Zorgregio MIJ/OV of gaat deze pas in 2021 in?

Voor deze aanbieders geldt dezelfde berichtgeving over de regeling meerkosten, maar is het kopje ‘Wat is de procedure voor declareren?’ anders. De aanvragen zullen wij namelijk zelf in behandeling nemen. Zie Procedure declareren van meerkosten voor zorgaanbieders zonder contract met Zorgregio voor de vervangende procedure. Bij vragen of onduidelijkheden hierover, neem contact op met ons via platformsociaaldomein@lochem.nl.

Wij nemen z.s.m. contact op met aanbieders die al een aanvraag hebben ingediend.

Deel dit artikel