Vanaf 1 juli 2020 hield de tijdelijke declaratieregeling en de daarbij behorende continuiteïtsbijdrage op te bestaan. Nagenoeg alle zorg kan binnen de landelijke Corona richtlijnen weer geleverd worden. Het kan zijn dat u nog niet de zorg volledig volgens de toewijzing kunt leveren. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om in de maanden juli en augustus alsnog de geleverde volwaardig alternatieve zorg te declareren op het toegewezen product via het berichtenverkeer.

Voorwaarde is dat u dit bekend maakt bij onze contractmanager Annemarie Heijnen: a.heijnen@lochem.nl én dat u voor 1 september aangeeft hoe u vanaf die datum de reguliere zorg kunt hervatten. Een vergoeding voor niet geleverde zorg kan niet meer aangevraagd en/of gefactureerd worden.

Om aan de landelijke maatregelen te kunnen blijven voldoen kan het zijn dat u extra kosten heeft moeten maken. Daarom heeft het Rijk in samenwerking met de VNG besloten dat corona gerelateerde meerkosten vergoed worden tot 1 januari 2021. Wij verwachten zo snel mogelijk de regeling Meerkosten en het bijbehorende format te sturen. Ook hiervoor zullen wij zoveel mogelijk afstemmen met de Zorgregio MIJ/OV en hun richtlijnen volgen.

Deel dit artikel