Strengere maatregelen om besmettingen terug te dringen

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet besloot daarom 13 oktober dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit gebeurt door in te grijpen op plaatsen waar het risico op besmetting met het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving.

De maatregelen

De landelijke maatregelen gelden vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor een overzicht van actuele maatregelen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Voor de maatregelen is deze noodverordening van kracht. U vindt hier ook vragen en antwoorden over de noodverordening.

Deze regels gelden voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt: 

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening gaat door, maar we nemen wel maatregelen om onnodig risico op verspreiding van het virus te voorkomen. Daarvoor vragen we ook uw medewerking. Waar mogelijk verzetten we afspraken en bijeenkomsten. Dit doen we uiteraard in goed overleg.

Onze afspraken

  • Kom alleen op afspraak langs in het gemeentehuis, Hanzeweg 8 in Lochem. 
  • U belt vooraf om een afspraak te maken via telefoonnummer (0573) 28 92 22 of u maakt online een afspraak.
  • Een afspraak maakt u alleen voor zaken die niet kunnen wachten én die niet digitaal afgehandeld kunnen worden. Dit bespreken we met u als u ons belt.
  • Daarbij geldt: heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan niet naar het gemeentehuis, blijf thuis en probeer sociaal contact te vermijden
  • Heeft u een afspraak in het gemeentehuis, draag dan bij binnenkomst een mondkapje.
  • Bezoekers en medewerkers houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar
  • U kunt met pin betalen

Meer weten?

Informatie én advies over het coronavirus vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook op de website van de GGD staat waardevolle informatie en tips, bijvoorbeeld als het gaat om hygiëne-instructies. Heeft u een specifieke vraag, ook dan kunt u contact opnemen met het RIVM. Doe dit via de website, of bel 0800-1351.