Landelijke regels niet aangepast

Nog steeds krijgen veel mensen corona. Daarom gelden de volgende regels:

 • Discotheken en nachtclubs gaan nog niet open.
 • U mag niet samen met anderen schreeuwen of zingen.
  Bijvoorbeeld bij demonstraties, sportwedstrijden of concerten.
  Er gelden aparte regels voor zangkoren.

Terug van vakantie

Bent u op vakantie geweest in een gebied met veel besmettingen?

 • Blijf 10 dagen thuis (quarantaine).
 • Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen naar de kinderopvang en sport.
 • Kinderen van 4 tot en met 12 mogen naar school.
  En ze mogen ook naar de kinderopvang en sport.

Verpleeghuizen

 • Is er corona in een verpleeghuis?
  Dan krijgen alle mensen iedere week een test.
  De mensen die er wonen. En de mensen die er werken.
 • Mensen die werken in verpleeghuizen leren meer over corona.
  En wat ze moeten doen als iemand corona heeft.
  Ze krijgen ook meer bescherming. Bijvoorbeeld mondkapjes.

Houd corona buiten de deur

Voor een overzicht van actuele maatregelen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Voor de maatregelen is deze noodverordening van kracht. U vindt hier ook vragen en antwoorden over de noodverordening.

Deze regels gelden voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt: 

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • ga weg als het druk is;
 • reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Ontvang maximaal 6 personen in huis of in de tuin, exclusief kinderen tot en met 12 jaar en het eigen huishouden;
 • Thuisquarantaine wordt teruggebracht van 14 naar 10 dagen;

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening gaat door, maar we nemen wel maatregelen om onnodig risico op verspreiding van het virus te voorkomen. Daarvoor vragen we ook uw medewerking. Waar mogelijk verzetten we afspraken en bijeenkomsten. Dit doen we uiteraard in goed overleg.

Onze afspraken

 • Kom alleen op afspraak langs in het gemeentehuis, Hanzeweg 8 in Lochem. Het gemeenteloket Gorssel is gesloten
 • U belt vooraf om een afspraak te maken via telefoonnummer (0573) 28 92 22 of u maakt online een afspraak.
 • Een afspraak maakt u alleen voor zaken die niet kunnen wachten én die niet digitaal afgehandeld kunnen worden. Dit bespreken we met u als u ons belt.
 • Daarbij geldt: heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan niet naar het gemeentehuis, blijf thuis en probeer sociaal contact te vermijden
 • Bezoekers en medewerkers houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar
 • U kunt met pin betalen

Meer weten?

Informatie én advies over het coronavirus vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook op de website van de GGD staat waardevolle informatie en tips, bijvoorbeeld als het gaat om hygiëne-instructies. Heeft u een specifieke vraag, ook dan kunt u contact opnemen met het RIVM. Doe dit via de website, of bel 0800-1351.