Corona: houd je aan de basisregels

De controle over het coronavirus die we tot nu toe hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit lukt alleen als we ons houden aan de basisregels die voor iedereen gelden. Minister president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge waarschuwen daarvoor. De maatregelen blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Voor een overzicht van actuele maatregelen verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid

Voor de maatregelen is deze noodverordening van kracht. U vindt hier ook vragen en antwoorden over de noodverordening.

Basisregels voor iedereen

Voor iedereen in Nederland geldt: 

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening gaat door, maar we nemen wel maatregelen om onnodig risico op verspreiding van het virus te voorkomen. Daarvoor vragen we ook uw medewerking. Waar mogelijk verzetten we afspraken en bijeenkomsten. Dit doen we uiteraard in goed overleg.

Onze afspraken

  • Kom alleen op afspraak langs in het gemeentehuis, Hanzeweg 8 in Lochem. Het gemeenteloket Gorssel is gesloten
  • U belt vooraf om een afspraak te maken via telefoonnummer (0573) 28 92 22 of u maakt online een afspraak.
  • Een afspraak maakt u alleen voor zaken die niet kunnen wachten én die niet digitaal afgehandeld kunnen worden. Dit bespreken we met u als u ons belt.
  • Daarbij geldt: heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan niet naar het gemeentehuis, blijf thuis en probeer sociaal contact te vermijden
  • Bezoekers en medewerkers houden minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar
  • U kunt met pin betalen

Meer weten?

Informatie én advies over het coronavirus vindt u op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook op de website van de GGD staat waardevolle informatie en tips, bijvoorbeeld als het gaat om hygiëne-instructies. Heeft u een specifieke vraag, ook dan kunt u contact opnemen met het RIVM. Doe dit via de website, of bel 0800-1351.