Voor maatschappelijke organisaties die het echt nodig hebben is een bijdrage uit het crisisfonds beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn er een paar voorwaarden. 

Wat?

Een bijdrage van 75% van de daadwerkelijke extra kosten door gestegen energieprijzen tot een maximum van € 25.000. De bijdrage is mede afkomstig uit het Winterfonds van de provincie Gelderland.

Voor wie?

Voor niet-commerciële organisaties en verenigingen die onvoldoende geld hebben of op korte termijn kunnen genereren om de stijging in energietarieven te betalen. 

Voorwaarden

Het moet gaan om een acuut financieel probleem. Per aanvraag wordt bepaald of het gaat om een acute situatie.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw aanvraag.

Lees alle voorwaarden van het crisisfonds in het document Beleidsregels crisisfonds (pdf, 105 KB) .