Voor partners actief in de armoedebestrijding is een bijdrage uit het crisisfonds beschikbaar. Om in aanmerking te komen moet er aan een paar voorwaarden worden voldaan. 

Wat?

Een eenmalige bijdrage van maximaal € 5.000.

Voor wie?

Voor niet-commerciële organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding van armoede bij inwoners van Lochem.  

Voorwaarden

Het moet gaan om het aantoonbaar opschalen van al bestaande activiteiten of directe uitgaven voor de doelgroep inwoners die het financieel moeilijk heeft.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw aanvraag.

Lees alle voorwaarden van het crisisfonds in het document Beleidsregels crisisfonds (pdf, 105 KB) .