Bestemmingsplannen in voorbereiding

Als er een nieuw bestemmingsplan  moet komen, neemt het college van burgemeester en wethouders daarover een besluit. Het college maakt dan een zogeheten voorontwerp bestemmingsplan. U kunt daarover uw mening geven.

Bestemmingsplannen bekijken

De bestemmingsplannen liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en het gemeenteloket in Gorssel, Hoofdstraat 45.

Inspraak

Tot zes weken nadat het voorontwerp ter inzage is gelegd, kunt u een inspraakreactie sturen naar burgemeester en wethouders.

Bestemmingplannen in voorbereiding

 

Op dit moment zijn er geen voor-ontwerpplannen ter inzage.