Verleende omgevingsvergunningen

Een verleende uitgebreide omgevingsvergunning ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en het gemeenteloket in Gorssel, Hoofdstraat 45. Bovendien is een verleende vergunning raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tegen een verleende uitgebreide omgevingsvergunning kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Lees hier meer over.

De volgende verleende vergunningen liggen ter inzage en zijn raadpleegbaar:

  • geen