Bestemmingsplan Kern Harfsen 2009

De raad van de gemeente Lochem heeft op 8 juni 2009 het bestemmingsplan Kern Harfsen 2009 gewijzigd vastgesteld.

In het kader van de actualisering van alle bestemmingsplannen van de gemeente Lochem is het bestemmingsplan voor de kern Harfsen hierzien. Het betreft de gronden binnen de kern Harfsen.

U kunt hier de onderdelen van het plan downloaden: