Bestemmingsplan Kern Exel 2009

De raad van de gemeente Lochem heeft op 18 januari 2010 het bestemmingsplan Kern Exel 2009 vastgesteld.

In het kader van de actualisering van alle bestemmingsplannen van de gemeente Lochem is het bestemmingsplan voor de kern Exel herzien. Het betreft de gronden binnen de kern Exel.

U kunt hier de onderdelen van het plan downloaden: