Vastgestelde bestemmingsplannen

Nadat de gemeenteraad alle reacties heeft beoordeeld, besluit de raad het bestemmingsplan vast te stellen. Ook nu heeft u zes weken de tijd om over dit besluit uw mening te geven. Bent u het niet eens met het besluit? Dan mag u in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als deze zes weken voorbij zijn, wordt het bestemmingsplan geldig. Is er niemand die in beroep gaat tegen het plan, dan wordt het plan definitief en mogen we het niet meer veranderen. Gaat er wel iemand in beroep tegen het plan, dan wachten we af totdat de Raad van State uitspraak doet over het beroep. Pas als dit is gebeurd, wordt het bestemmingsplan definitief.

Definitieve bestemmingsplannen

Alle bestemmingsplannen die we na 1 januari 2010 hebben gemaakt zijn digitaal. Deze plannen kunt u bekijken op de landelijke website ruimtelijkeplannen. Wilt u plannen van vóór 2010 inzien? Kijk dan in ons digitaal loket bij Inzage bestemmingsplan.

Sommige bestemmingsplannen kunt u niet vinden op de website van de Ruimtelijke plannen. Maar ze staan wel op onze website.

Bestemmingsplannen bekijken

De bestemmingsplannen liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en het gemeenteloket in Gorssel, Hoofdstraat 45.

Beroep

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Lees hier meer over.

Lijst met vastgestelde bestemmingsplannen

De volgende bestemmingsplannen zijn wel (gewijzigd) vastgesteld, maar nog niet definitief. U kunt ze via de link bekijken op de website ruimtelijkeplannen.nl: