Ontwerp bestemmingsplannen

Het college bekijkt of de meningen van inwoners het nodig maken om het voorontwerp aan te passen. Het college maakt daarna een ontwerp bestemmingsplan en legt dit voor aan de gemeenteraad. Als die akkoord is, mag u ook weer uw mening geven. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Het kan via een mail of brief, maar ook mondeling. Hiervoor moet u dan een afspraak maken.

Bestemmingsplannen bekijken

De bestemmingsplannen liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en het gemeenteloket in Gorssel, Hoofdstraat 45.

Zienswijze

Gedurende de inzage termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken over het ontwerp bestemmingsplan. In ons digitaal loket leest u hoe u dat het beste kunt doen.

Ontwerp bestemmingsplannen

De volgende bestemmingsplannen zijn in de ontwerpfase. U kunt ze via de link bekijken op de website van ruimtelijke plannen: