Ontwerp-omgevingsvergunningen

Een ontwerp-vergunning ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en het gemeenteloket in Gorssel, Hoofdstraat 45.

Zienswijze

Gedurende de inzage termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken over het ontwerp bestemmingsplan. In ons digitaal loket leest u hoe u dat het beste kunt doen.

Ontwerp vergunningen

De volgende ontwerp-vergunningen zijn in te zien: