Bodeminformatieverzoek

kaartje bodem Gelderland

Bodeminformatieverzoek

Hieronder leest u hoe u kunt zien of er bodeminformatie van een locatie beschikbaar is en hoe u bodeminformatie kunt opvragen.

Het gebruik van de genoemde informatiesystemen heeft voor u de volgende voordelen:

  • U kunt zelf op elk gewenst moment de informatie raadplegen en U hoeft niet op een reactie van de gemeente te wachten.
  • U bent geen (leges)kosten verschuldigd.

Bodeminformatie

Ons bodeminformatiesysteem (BIS) maakt deel uit van het provinciale bodeminformatiesysteem. U kunt de bodeminformatie benaderen via de website: http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_bodemverontreinigingen

Vink de kaartlagen "Locaties" en "Bodemonderzoekslocaties" aan. U kunt een adres zoeken door op de knop met het "vraagteken in het vergrootglas" te klikken. Als er een vlak beschikbaar is kunt u de informatie bekijken door op de knop met de "i in het rondje" te klikken en vervolgens op de laag op de kaart.

  • "Bodemonderzoekslocaties" (oranje laag op de kaart):
    Er is een bodemonderzoek uitgevoerd en er is een bodemrapport beschikbaar. U kunt het rapport bij ons opvragen of inzien. Geef bij het opvragen de "Bis code" en "Naam" van het onderzoek aan.
  • "Locaties" (groene laag op de kaart):
    Geeft aan wie "Gegevensbeheerder" is. U kunt de achterliggende rapporten opvragen bij de aangegeven "gegevensbeheerder" (Gemeente Lochem of de Provincie Gelderland).

Extra informatie voor deze locaties kunt u vinden via de website http://www.bodemloket.nl/kaart

Verontreinigende activiteiten, waaronder ondergrondse tanks, zijn ook als "bodemlocatie" op deze kaart aangegeven. Deze site biedt ook de mogelijkheid voor het genereren van een bodemrapport (PDF)1.

Als in beide informatiesystemen geen vlak beschikbaar is voor uw locatie dan is er bij ons geen bodeminformatie bekend.

Asbestkansenkaart

Asbest(bodem)verdenkingen2 staan niet in de eerder genoemde informatiesystemen. Deze kunt u benaderen via de website: http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_asbest

Tot slot

Wij verzoeken u eerst de gevraagde informatie te zoeken via de genoemde websites voordat u met ons belt of mailt. Heeft u vragen over het gebruik van de sites, neem dan gerust contact op. Voor interpretatie van beschikbare bodeminformatie, voor bodemadvies of voor bodemonderzoek kunt u terecht bij een bodemadviesbureau.

Wilt u rapporten opvragen of een bodeminformatieverzoek indienen dan kan dit via info@lochem.nl (hier zijn (leges)kosten aan verbonden).

NB:

  1. We merken op dat de "status" van een bodemlocatie onder het kopje 1.2 van het bodemloket voor meerdere interpretaties vatbaar is. Zo kan er bv. "voldoende onderzocht" staan zonder dat er daadwerkelijk bodemonderzoek heeft plaatsgevonden. Dit is verwarrend en is inmiddels gemeld bij de provincie en het bodemloket. Wanneer er verontreinigde activiteiten (1.3), onderzoeksrapporten (1.4) of besluiten (1.5) zijn gemeld, adviseren wij om de beschikbare informatie door een daartoe erkend bureau te laten interpreteren en zo nodig bodemonderzoek te verrichten.
  2. Bij een verhoogde asbestverdenking als gevolg van bv. de aanwezigheid van een (voormalige) asbesthoudende dakbedekking of een verharding met puin of puinhoudende grond adviseren wij om asbest(bodem)onderzoek te laten verrichten.