Woningbouwplannen per kern in kernvisies Wonen

In de kernvisies Wonen staat per kern beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030. De kernvisies voor Harfsen, Laren en Lochem zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De kernvisies Wonen voor Barchem, Eefde, Epse en Gorssel volgen later dit jaar. Onderaan de pagina kunt u de kernvisies inzien.

In Nederland is de woningnood hoog. Zo ook in de gemeente Lochem. Er is grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom wil de gemeente het aantal woningen in de gemeente Lochem de komende jaren fors uitbreiden. In de periode tot 2030 laten we ruim 1300 nieuwe woningen bouwen verdeeld over de kernen. Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. In de uitvoering kijken we naar de relatie tussen groen, bodem en water. En wat de gevolgen zijn voor onze duurzame inrichting, klimaat en biodiversiteit.

Reacties van inwoners, dorpsraden en woningcorporaties

Vorig jaar zijn de voorontwerp kernvisies Wonen voorgelegd aan de dorpsraden en woningcorporaties. Ook inwoners en belanghebbenden konden via een enquĂȘte, brieven, e-mail, inloopavonden en dorpsraden reageren en input meegeven. Tijdens deze inspraak zijn er 850 reacties binnengekomen op alle kernvisies. Alle 850 reacties zijn bekeken, wogen en beoordeeld. In een aantal gevallen hebben deze tot aanpassing van de kernvisies geleid.

Inzien kernvisies Wonen

De kernvisies Wonen zijn uniform van opzet. Ze bestaan uit een beknopt visiedocument met als bijlage de reactienota en de ruimtelijk analyse. U vindt ze hieronder op de pagina. De kernvisies Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem zijn ook in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Uitvoering van de plannen

Nadat de raad de kernvisies Wonen heeft vastgesteld maken we een begin met het opstarten van ruimtelijke procedures. Dit verschilt per locatie en is afhankelijk van de initiatiefnemer. Belangrijke stappen zijn het vinden van overeenstemming tussen de grondeigenaren, het opstellen van het stedenbouwkundig plan en onderzoeken doen voor de ruimtelijke procedures. Bij al deze stappen vragen we omwonenden en belanghebbenden om mee te denken bij de uitwerking van de plannen.

De kernvisies

Klik op de afbeelding om de kernvisie van uw keuze te bekijken.