De woningnood is hoog. Ook in de gemeente Lochem is een grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom wil de gemeente het aantal woningen in de gemeente Lochem de komende jaren fors uitbreiden. In de periode tot 2030 worden ruim 1300 nieuwe woningen verdeeld over de kernen gebouwd. Voor 700 tot 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. De woningbouwplannen staan per kern beschreven in een kernvisie Wonen. Graag horen we van u als inwoner wat u van de plannen vindt.

In de concept-kernvisies staan mogelijke locaties, het aantal te bouwen woningen en het type woning vermeld. Met verschillende partijen zoals dorpsraden en woningcorporaties worden de kernvisies besproken. Nadat ook de inwoners de gelegenheid hebben gehad om op de plannen te reageren, stelt het college van B&W een ontwerp kernvisie op. Deze komt in het najaar ter inzage. U heeft ook dan nog de gelegenheid om uw zienswijze hierover te geven. Vervolgens zal het college later dit jaar de gemeenteraad voorstellen de kernvisies vast te stellen.

Laat online weten wat u van de plannen vindt

Hieronder vindt u op alfabetische volgorde de kernvisies Wonen. Klik op de kern waar u woont en laat ons weten wat u van de plannen vindt. Hiervoor kunt u het reactieformulier invullen en verzenden. Uiterlijk 13 september kunt u het reactieformulier bij de gemeente inleveren. Alle reacties worden verzameld en gebundeld in een reactienota. Als u die wilt ontvangen laat dan  uw e-mailadres achter.  Doe dat ook als u vragen heeft aan de gemeente. Anoniem invullen mag ook.

De kernvisies