Woningbouwplannen per kern in kernvisies Wonen

In Nederland is de woningnood hoog. Ook in de gemeente Lochem. Er is grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. In de kernvisies Wonen staat per kern beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030.

De kernvisies voor Almen, Harfsen, Laren en Lochem zijn al vastgesteld door de gemeenteraad. De kernvisies Wonen voor Barchem, Eefde, Epse en Gorssel behandelt de gemeenteraad op 3, 11 en 24 april.

1300 woningen

Er worden ruim 1300 nieuwe woningen bouwen verdeeld over de kernen. Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. In de uitvoering kijken we naar de relatie tussen groen, bodem en water. En wat de gevolgen zijn voor onze duurzame inrichting, klimaat en biodiversiteit.

Inzien kernvisies Wonen

De kernvisies Wonen bestaan uit een beknopt visiedocument met als bijlage de reactienota en de ruimtelijk analyse. U vindt ze hieronder op de pagina. De kernvisies zijn ook in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis en in Den Oldenhof in Gorssel.

Reacties van inwoners, dorpsraden en woningcorporaties

Vorig jaar zijn de voorontwerp kernvisies Wonen voorgelegd aan de dorpsraden en woningcorporaties. Ook inwoners en belanghebbenden konden via een enquête, brieven, e-mail, inloopavonden en dorpsraden reageren en input meegeven. Tijdens deze inspraak zijn er 850 reacties binnengekomen op alle kernvisies. Alle 850 reacties zijn bekeken, wogen en beoordeeld. In een aantal gevallen hebben deze tot aanpassing van de kernvisies geleid.

Uitvoering van de plannen

Nadat de raad de kernvisies Wonen heeft vastgesteld maken we een begin met de ruimtelijke procedures. Dit verschilt per locatie en is afhankelijk van de initiatiefnemer. Belangrijke stappen zijn het vinden van overeenstemming tussen de grondeigenaren, het opstellen van het stedenbouwkundig plan en onderzoeken doen voor de ruimtelijke procedures. Bij al deze stappen vragen we omwonenden en belanghebbenden om mee te denken bij de uitwerking van de plannen.

De kernvisies

Klik op de afbeelding om de kernvisie van uw keuze te bekijken.