De gemeente bouwt een nieuwe brandweerkazerne aan de Dorpsstraat 4A/ Binnenweg in Almen. Vlakbij de voetbalvelden van SV Almen.

In 2016 bleek dat de huidige Brandweerkazerne in Almen aan de Berkelweg 2a niet meer voldoet. De gemeenteraad van Lochem besloot in 2020 tot de nieuwbouw. Ook heeft de gemeenteraad aan het college de opdracht gegeven te onderzoeken op welke manier de huidige brandweerkazerne verkocht kan worden. We houden hierbij rekening met de reële gebruikelijke marktwaarde, maatschappelijk draagvlak en het moet passend zijn binnen de centrumontwikkeling van Almen.

De huidige plek van de brandweerkazerne krijgt een nieuwe invulling.

De verhuizing van de brandweer is een kans om met een nieuwe invulling op die plek meerwaarde te creëren voor Almen. De inwoners van Almen zijn in november 2021 uitgenodigd om mee te doen aan een behoefteonderzoek. We wilden weten welke ideeën Almenaren hebben over een nieuwe invulling van deze plek. Dit kan zijn met behoud van het huidige pand, herontwikkeling van het pand of slopen en iets nieuws bouwen. Het plan moet wel passen bij de ontwikkeling van de directe omgeving en de karakteristieke uitstraling. Het dorpsplein, het dorpshuis, de kerk en de school zijn belangrijk voor het karakter van het dorp.

Doe mee aan de marktconsultatie!

Bent u geïnteresseerd om op deze mooie plek iets te ontwikkelen? Of heeft u misschien al ideeën of een plan?

De gemeente nodigt geïnteresseerde (markt)partijen van harte uit om aan de marktconsultatie deel te nemen.

We willen met de informatie uit de markt komen tot een Ruimtelijk programma van eisen dat leidt tot een haalbaar plan voor de herontwikkeling.

Om mee te doen aan de marktconsultatie, stuurt u uiterlijk 28 juni 2022 een e-mail naar inkoop@lochem.nl .

Zet daarin uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij sturen u dan de informatie die u nodig heeft om mee te doen aan de marktconsultatie.

De marktconsultatie sluit op 7 juli 2022 om 12.00 uur. Wij verwachten voor die tijd uw invulformulier retour waarin u de vragen van de marktconsultatie heeft beantwoord. Hieronder vind u de uitgebreide aankondiging van de markconsultatie.

Marktconsultatie herbestemming brandweerkazerne Almen

Denk mee in de herontwikkeling van de brandweerkazerne in Almen! Vraag uiterlijk 28 juni 2022 de informatie op om mee te doen aan de marktconsultatie. De schriftelijke ronde van de marktconsultatie sluit namelijk op 7 juli 2022 om 12.00 uur.

De brandweerkazerne in Almen krijgt na verhuizing naar de nieuwbouw een nieuwe bestemming. Gemeente Lochem wil de markt benaderen in de vorm van een biedprocedure. Om zo te komen tot een nieuwe invulling van de brandweerkazerne aan de Berkelweg 2a in Almen.

Marktconsultatie vooraf

De marktconsultatie is een voorbereiding op de biedprocedure die start in de tweede helft van 2022. Want voordat die kan starten, is een Programma van eisen nodig. En we willen dat dit zo goed mogelijk aansluit op wat er in de markt mogelijk is. De gemeente consulteert de markt samen met de Vereniging Almens Belang.

Doe mee!

Bent u geïnteresseerd om op deze mooie plek iets te ontwikkelen? Of heeft u misschien al ideeën of een plan? De gemeente nodigt geïnteresseerde (markt)partijen van harte uit om aan de marktconsultatie deel te nemen. Meedoen aan de marktconsultatie staat los van meedoen aan de vervolgstap, de biedprocedure. U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie die u verstrekte of kreeg.

Zo doet u mee

Om mee te doen aan de marktconsultatie, stuurt u een e-mail naar inkoop@lochem.nl . Zet daarin uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij sturen u dan de informatie die u nodig heeft om mee te doen aan de marktconsultatie. Het formulier waarop u een aantal vragen moet beantwoorden stuurt u uiterlijk 7 juli 2022 om 12.00 uur in. Na 7 juli kunt u niet meer meedoen met de marktconsultatie.


Resultaten behoefteonderzoek

Er zijn 183 inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld. Dat is ongeveer 15% van de Almense bevolking. Invullen van de vragenlijst kon op papier en online. Uit het onderzoek blijkt dat Almenaren de voorkeur geven aan wonen en horeca op de plek van de huidige kazerne. Een combinatie van functies zou ook een mogelijke invulling zijn. De uitkomsten uit het onderzoek (pdf, 985 KB)  geven een goed beeld van wat er leeft. Met de uitkomsten van het onderzoek houden we zoveel mogelijk rekening in het vervolgtraject. De Vereniging Almens Belang (VAB) denkt hierin mee.

Bestuurlijke stukken