Denk mee over de toekomst van uw leefomgeving

Denk mee over uw en jouw leefomgeving

Hoe zien onze dorpen, buurtschappen en onze stad Lochem er in de toekomst uit? Hoe zorgen we dat we in onze gemeente met plezier kunnen wonen, werken en recreëren? Daarover gaat de gemeente graag met inwoners in gesprek. In de hele maand mei kunt u uw mening geven tijdens de meedenkavonden in de kernen of online via Lochem Spreekt

De gemeente maakt een omgevingsvisie waarin staat beschreven wat de doelen zijn voor onze leefomgeving tot 2040. Eind 2020 is hiermee al een begin gemaakt. Met inbreng van inwoners en belangstellenden is toen een houtskoolschets tot stand gekomen. Meedenken kon toen vanwege corona alleen online. Nu is het moment aangebroken om verder te gaan met de omgevingsvisie en nodigen we inwoners, ondernemers en organisaties van harte uit om mee te denken én te praten over hun eigen leefomgeving

Vul de enquête in

De afgelopen maand organiseerde de gemeente vier avonden voor inwoners verdeeld over de gemeente voor jong tot oud(er). Daar hebben we veel inwoners mogen ontmoeten. Tot 4 juni kunt u nog online reageren. U bent van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen.

Wat wordt er met de inbreng gedaan?

Van de uitkomsten van de enquête wordt een factsheet gemaakt en die wordt op de website van de omgevingsvisie gepubliceerd. Dit is een anonieme samenvatting van de resultaten van de enquête.

De resultaten van de gesprekken op straat en de meedenkavonden worden gebruikt voor de omgevingsvisie. Als het bijvoorbeeld gaat om mooie plekken (die door meerdere mensen worden gedeeld), dan is dat belangrijk voor de beschrijving van de waarden die we graag willen behouden

De inbreng die wordt geleverd op de plekken die mensen liever anders zien, en waar de gemeente op moet inzetten de komende 20 jaar (die wordt gedeeld door meer mensen), dan is dat inbreng voor de doelen en ambities die in de omgevingsvisie worden opgenomen. Daarbij wordt ook gekeken of de inbreng past in een omgevingsvisie of dat het misschien ergens anders thuishoort

Vanaf 1 januari een nieuwe Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet is al een aantal keren uitgesteld. Maar nu is het definitief: de wet gaat 1 januari 2024 in. De Omgevingswet wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, wegen, milieu en water. De Omgevingswet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát er op wélke locatie mogelijk is. De basis daarvoor is een omgevingsvisie die iedere gemeente binnen 3 jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet hebben.