In 2021 komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat je afspreekt met elkaar, wát op wélke plaats mogelijk is. De gemeente zal steeds meer adviseren in plaats van zelf uitvoeren. Zo zorgen we ervoor dat goede initiatieven van inwoners, bedrijven of organisaties een kans krijgen.

In Nederland hebben we nu veel regels en verschillende wetten voor onze leefomgeving. Al deze regels komen samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Eén wet, één loket, één procedure. De procedure voor het afhandelen gaat van 26 naar 8 weken. Eenvoudiger, sneller en goedkoper dus.

Iedereen wil een leefomgeving waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren. De gemeente wil graag samenwerken. Daarbij willen we dat wat goed is behouden en verbeteren waar het kan. Zo zorgen we er samen voor dat Lochem een plek is waar je graag wilt zijn. Met de invoering van de Omgevingswet hebben we een prachtige kans om Lochem nog mooier te maken. Meer ruimte voor initiatieven waarbij de gemeente met haar dienstverlening ondersteunt.

Meer duidelijkheid

U kunt straks in één oogopslag zien welke regels er gelden in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan milieuregels over geluid en de bodemkwaliteit. Of regels over bouwhoogte en veiligheidseisen. Zo blijft de kwaliteit van uw omgeving in orde. In het filmpje hieronder ziet u wat de Omgevingswet inhoudt.

 

Minder regels, meer ruimte

Minder regels en wetten zorgen ervoor dat het is straks eenvoudiger en overzichtelijker is waar u aan moet voldoen als u een idee heeft voor uw leefomgeving. Dat geldt ook voor de gemeente. De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken en ruimte voor bewoners, ondernemers en andere partijen voor ideeën en initiatieven.

Ver weg

Het lijkt nog ver weg, 2021. Maar de invoering van zo’n ingrijpende wet, vraagt om een zorgvuldige aanpak. De gemeente Lochem heeft onderzoek gedaan om te beoordelen wat nodig is om de Omgevingswet in te voeren. Want wat komt er nu allemaal bij kijken? In de uitgebreide rapportage (pdf, 7.163 KB)  is te lezen wat hiervan het resultaat is. Nu maken we een plan van aanpak voor de keuzes die we als gemeente moeten maken. Later dit jaar zullen we u daar over informeren en waar mogelijk bij betrekken.

Meer informatie

Via het gemeentenieuws maar ook via Facebook houden we u op de hoogte over de komst van de Omgevingswet. Nieuws hierover herkent u aan het logo dat hiervoor is gemaakt.