Hoe woon en leef jij in 2030?

Iedere gemeente maakt een omgevingsvisie waarin de doelen voor de fysieke leefomgeving worden vastgelegd. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Ook de gemeente Lochem maakt een omgevingsvisie. Daarin staat hoe wij in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente Lochem. Het maken van een omgevingsvisie doen we samen met inwoners. Want alleen zij weten goed waar behoefte aan is. Zo zorgen we ervoor dat goede ideeën van inwoners, ondernemers en jongeren een kans krijgen. We zijn begonnen met het maken van een eerste schets: de houtskoolschets van de omgevingsvisie.

In november en december 2020 vroegen we inwoners, ondernemers, jongeren, belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Lochem. Hoe willen zij wonen en leven in onze gemeente en welke kansen, ideeën en ontwikkelingen zien zij? Wat moet een plek krijgen in de omgevingsvisie van Lochem,  waar moeten we rekening mee houden? Kortom: Hoe woon en leef jij in 2030? Op de pagina Denk mee! leest u welke activiteiten we organiseerden om mee te kunnen denken en praten met de gemeente over de Omgevingsvisie.

Wat wordt er met de inbreng gedaan?

We gaan met deze informatie aan de slag. Het doel is om van de houtskoolschets (pdf | bladerbare pdf) een ontwerp-omgevingsvisie te maken. De omgevingsvisie gaat over alle kernen in de gemeente Lochem en gaat ons daarom allemaal aan. Wanneer deze ontwerp-omgevingsvisie klaar is, gaat de gemeenteraad hierover in gesprek. Ook inwoners krijgen dan de gelegenheid om te reageren. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren. We houden u op de hoogte via gemeentenieuws, social media en natuurlijk hier op de www.lochem.nl