De Nota bodembeheer (NBB) en Bodemkwaliteitskaart (BKK) gaan over het hergebruiksbeleid voor grond en baggerspecie in de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en Lochem (Regio Achterhoek). Bij allerlei graafwerkzaamheden en bewerkingen van de (water)bodem komt grond en/of baggerspecie vrij. De NBB en BKK geven aan hoe de vrijkomende grond en baggerspecie in en op de bodem kan worden hergebruikt. Ze kunnen gezien worden als een routewijzer voor het verantwoord omgaan met grond en baggerspecie. De NBB en BKK zijn bedoeld voor iedereen die te maken heeft met grondverzet en biedt een kader voor gebruik, beoordeling en de handhaving van het hergebruiksbeleid voor grond en baggerspecie.

In de NBB en BKK is aangegeven welke vrijkomende grond in welke gebieden kan worden hergebruikt. De gemeente volgt in principe het landelijk generieke beleid. Op enkele aspecten wijkt de gemeente af van het generieke beleid en heeft zij, in samenwerking met de gemeenten binnen de Achterhoek, gebiedsspecifiek beleid opgesteld waardoor de hergebruiksmogelijkheden beter zijn toegespitst op de regionale situatie. Door dit beleid samen met de regiogemeenten uit te voeren is het eenvoudiger om grond die binnen (bouw)projecten vrijkomt binnen de regio nuttig te hergebruiken. Het gebiedsspecifieke beleid is opgesteld binnen de mogelijkheden van het Besluit bodemkwaliteit.

Documenten:

Kaartbijlagen: