Een duurzaamheidslening is een lening met een aanzienlijke korting op de rente voor de financiering van energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. Denk bijvoorbeeld aan een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, of glas-, gevel-, dak- of vloerisolatie.

De gemeente Lochem heeft vanaf 1 januari 2016 een fonds, waaruit duurzaamheidsleningen aan particuliere woningeigenaren kunnen worden verstrekt. Daarvoor werkt de gemeente samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

De aanvraag, de financiële toets (die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening) en het verstrekken van de lening worden door SVn verzorgd.

Aanvragen (met DigiD)

Uw identiteit moet goed en veilig vastgesteld kunnen worden. Daarom heeft u een DigiD (digitale identiteitscode) nodig.

Meesturen

U kunt ook offertes meesturen om de kosten van de maatregelen te onderbouwen.

Kosten

Aan de lening zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Procedure

Wanneer uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen twee weken een brief. In deze brief staat of u de aanvraag aan SvN kan voorleggen, of dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Stap 1

De gemeente beoordeelt uw aanvraag:

  • Past uw aanvraag past binnen de voorwaarden en doelstellingen van het fonds, ontvangt u van ons een toewijzingsbrief met een aanvraagset Duurzaamheidslening. De gemeente stuurt daarvan een kopie naar SVn.
  • Past uw aanvraag niet binnen de voorwaarden en doelstellingen van het fonds, dan ontvangt u een afwijzingsbrief.

Stap 2:

U stuurt het aanvraagformulier en de gevraagde stukken naar SVn. Als alle stukken bij SVn binnen zijn, neemt SVn de leningaanvraag in behandeling. Omdat u een lening aangaat, dient u voldoende kredietwaardig te zijn. Dit wordt door SVn getoetst. 

Stap 3:

Bij een positieve toetsing ontvangt u een offerte met overeenkomst van geldlening. Hierin staan vermeld: het leenbedrag, de maandtermijn (rente en aflossing), het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. Bij de offerte met overeenkomst van geldlening ontvangt u een uitgebreide Toelichting op de duurzaamheidslening en de Algemene bepalingen voor geldleningen. De rente die u betaalt is zeer gunstig ten opzichte van andere kredietverstrekkers. Voor actuele rente percentages kunt u de site van SVn raadplegen.

Bij een negatieve toetsing ontvangt de gemeente Lochem bericht van SVn. U krijgt dan van de gemeente, op basis van deze negatieve toets een afwijzingsbrief. Deze afwijzingsbrief vermeldt dat de toewijzingsbrief wordt ingetrokken.

Stap 4:

Nadat de offerte met overeenkomst van geldlening is ondertekend, is het leenbedrag direct beschikbaar voor uitbetaling. Vanaf dat moment betaalt u elke maand via automatische incasso het afgesproken bedrag aan rente en aflossing aan SVn.

Stap 5:

Het geleende bedrag wordt onder inhouding van de afsluitkosten in een bouwkrediet gestort. Als de werkzaamheden naar tevredenheid zijn afgerond, stuurt u de declaratieformulieren met de originele nota’s naar de gemeente Lochem. Na akkoord van de gemeente betaalt SVn de kosten rechtstreeks aan de bedrijven uit. SVn betaalt nooit méér uit dan beschikbaar is in het bouwkrediet.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een duurzaamheidslening?

U komt in aanmerking voor een duurzaamheidslening, als:

Voorwaarden

  • Tot een bedrag van € 7.500,- geldt een looptijd van 10 jaar. Voor een hoger bedrag bedraagt de looptijd 15 jaar.
  • De duurzaamheidslening betreft een jaarannuïteitenlening en wordt dus annuïtair afgelost.
  • De rente over de lening wordt vastgesteld op het moment van toewijzen. Rente en aflossing worden door SVn in rekening gebracht.
  • De lening wordt onderhands verstrekt.
  • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
  • Het is altijd mogelijk om (geheel of gedeeltelijk) boetevrij af te lossen (met een minimum van € 250,-).

Regelgeving