De gemeenteraad besluit over een bestemmingsplan. De gemeente maakt het besluit bekend in de Staatscourant. Het plan ligt 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in Lochem en het gemeenteloket in Gorssel. Het plan treedt na de 6 weken in werking. Het is verstandig even te bellen als u langskomt om het bestemmingsplan in te zien.

De volgende vastgestelde bestemmingsplannen kunt u nu inzien:

Bosrijk Ruighenrode

  • Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl (plan-id NL.IMRO.0262.buRuighenrodeLo-BP41)
  • Inzage termijn: 21 februari 2019 voor de duur van zes weken tot en met 3 april 2019

Klein Dochterense Schooldijk 4 Lochem

  • Bekijk het plan op ruimtelijkeplannen.nl (plan-id NL.IMRO.0262.buKleinDochScho4Lo-BP41)
  • Inzage termijn: 7 februari 2019 voor de duur van zes weken tot en met 20 maart 2019

 

 

 

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad, dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ondanks het beroep treedt het bestemmingsplan gewoon in werking. Wilt u dat tegenhouden, dan vraagt u ook een voorlopige voorziening aan.

U kunt alleen in beroep:

  • Wanneer u een rechtstreeks belang hebt bij het bestemmingsplan.
  • Wanneer u een zienswijze hebt ingediend tegen het ontwerpplan.

Dit laatste geldt niet wanneer het vastgestelde plan anders is dan het ontwerpplan en uw beroep tegen deze verandering is gericht.

Kosten

U betaalt griffierecht als u bij de Raad van State tegen een besluit in beroep gaat.