Uitgebreide omgevingsvergunningen heeft u nodig als uw bouwplannen niet passen binnen het vastgestelde bestemmingsplan. Uitgebreide omgevingsvergunningen doorlopen 2 fasen. Fase 1 is het ontwerp. Fase 2 is het besluit. U en andere belanghebbende kunnen per fase reageren. Een belanghebbende is iemand wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Ontwerp uitgebreide omgevingsvergunningen

Het college besluit over het ontwerp. Deze besluiten plaatst de gemeente op overheid.nl en op bestemmingsplannen.nl. Een ontwerp vergunning kunt u 6 weken lang inkijken bij de publieksbalie in Lochem en het gemeenteloket in Gorssel. Het is verstandig even te bellen als u langskomt om de ontwerp vergunning in te zien.

U kunt in deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren met een zogenaamde 'zienswijze'. De gemeente verzamelt en beantwoordt alle zienswijzen in een ‘Nota van zienswijzen’.

Zienswijze indienen (met DigiD)

De volgende ontwerp uitgebreide vergunningen kunt u nu inzien:

Hoofdstraat 51-53 Gorssel

  • Bekijk de ontwerpvergunning op bestemmingsplannen.nl (planid NL.IMRO.0262.GoHoofdstraat51-OV31)
  • Zienswijze mogelijk tot en met 8 augustus 2018
  • Zaaknummer: 2018-111880

Verleende uitgebreide omgevingsvergunningen

Het college besluit over de vergunning. Deze besluiten plaatst de gemeente op overheid.nl en op bestemmingsplannen.nl. Een vergunning die is verleend, kunt u 6 weken inzien bij de publieksbalie in Lochem en het gemeenteloket in Gorssel. Het is verstandig even te bellen als u langskomt om een verleende omgevingsvergunning in te zien.

De volgende verleende uitgebreide vergunningen kunt u nu inzien:

Hoofdstraat 51-53 Gorssel

  • Bekijk de verleende vergunning op bestemmingsplannen.nl (vergunningid NL.IMRO.0261.GoHoofdstraat51-OV41
  • Beroep aantekenen mogelijk tot en met 10 oktober
  • Zaaknummer: 2018-111880

Boekhorstlaan 8 Lochem

Besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure 60 zonnepanelen bij Boekhorstlaan 8 in Lochem (artikel 2.1 en 2.12 (afwijken bestemmingsplan) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De omgevingsvergunning Boekhorstlaan 8 Lochem staat de plaatsing van 60 zonnepanelen in de nabijheid van Boekhorstlaan 8 in Lochem toe.

Inzage termijn

4 oktober 2018 voor de duur van zes weken tot en met 14 november 2018

Vergunning bekijken

Het besluit,  de bijbehorende stukken en de officiële bekendmaking zijn in te zien bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel. Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de bronbestanden digitaal bekijken via de volgende link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0262.buBoekhorstlaan8Lo-OV41

Nummer van het plan (planid)

NL.IMRO.0261.buBoekhorstlaan8Lo-OV41

Wilt u meer weten?

Informatie over het besluit en het indienen van beroep vindt u in de officiële bekendmaking.

Beroep

Bent u het niet eens met de verleende vergunning, dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland. Ondanks het beroep is de vergunning definitief. Wilt u de bouw tegenhouden, dan vraagt u ook een voorlopige voorziening aan.

U kunt alleen in beroep:

  • Wanneer u een rechtstreeks belang hebt bij de verleende vergunning.
  • Wanneer u een zienswijze hebt ingediend tegen de ontwerp vergunning.

Dit laatste geldt niet wanneer de verleende vergunning anders is dan de ontwerp vergunning en uw beroep tegen deze verandering is gericht.

Kosten

U betaalt griffierecht aan de rechtbank als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat.