Uitgebreide omgevingsvergunningen heeft u nodig als uw bouwplannen niet passen binnen het vastgestelde bestemmingsplan. Uitgebreide omgevingsvergunningen doorlopen 2 fasen. Fase 1 is het ontwerp. Fase 2 is het besluit. U en andere belanghebbende kunnen per fase reageren. Een belanghebbende is iemand wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Ontwerp uitgebreide omgevingsvergunningen

Het college besluit over het ontwerp. Deze besluiten plaatst de gemeente op overheid.nl en op bestemmingsplannen.nl. Een ontwerp vergunning kunt u 6 weken lang inkijken bij de publieksbalie in Lochem en het gemeenteloket in Gorssel. Het is verstandig even te bellen als u langskomt om de ontwerp vergunning in te zien.

U kunt in deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren met een zogenaamde 'zienswijze'. De gemeente verzamelt en beantwoordt alle zienswijzen in een ‘Nota van zienswijzen’.

Zienswijze indienen (met DigiD)

De volgende ontwerp uitgebreide vergunningen kunt u nu inzien:

Markeloseweg 13 Laren

  • Bekijk het plan op bestemmingsplannen.nl  (plan-id NL.IMRO.0262.buMarkeloseweg13La-OV31)
  • Inzage termijn 6 december 2018 voor de duur van zes weken tot en met 16 januari 2019

Verleende uitgebreide omgevingsvergunningen

Het college besluit over de vergunning. Deze besluiten plaatst de gemeente op overheid.nl en op bestemmingsplannen.nl. Een vergunning die is verleend, kunt u 6 weken inzien bij de publieksbalie in Lochem en het gemeenteloket in Gorssel. Het is verstandig even te bellen als u langskomt om een verleende omgevingsvergunning in te zien.

De volgende verleende uitgebreide vergunningen kunt u nu inzien:

  • Er zijn momenteel geen verleende uitgebreide omgevingsvergunningen om in te zien.

Beroep

Bent u het niet eens met de verleende vergunning, dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland. Ondanks het beroep is de vergunning definitief. Wilt u de bouw tegenhouden, dan vraagt u ook een voorlopige voorziening aan.

U kunt alleen in beroep:

  • Wanneer u een rechtstreeks belang hebt bij de verleende vergunning.
  • Wanneer u een zienswijze hebt ingediend tegen de ontwerp vergunning.

Dit laatste geldt niet wanneer de verleende vergunning anders is dan de ontwerp vergunning en uw beroep tegen deze verandering is gericht.

Kosten

U betaalt griffierecht aan de rechtbank als u bij de rechter tegen een besluit in beroep gaat.