Als u de Nederlandse nationaliteit wilt hebben dan kunt u bij de gemeente Lochem hierom vragen. Dat kan gebeuren door een naturalisatieverzoek of optieverzoek. Een optieverzoek kost u minder geld en tijd dan een naturalisatieverzoek.

Wat heb ik nodig?

 • Een geldig paspoort van het land waar u de nationaliteit van heeft
 • Een geldige vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd
 • Een bewijs dat u bent ingeburgerd.
 • Een geboorteakte als u die nog nooit heeft afgegeven bij de gemeente. Deze geboorteakte is in het Nederlands, Frans, Duits of Engels. Is de geboorteakte in een andere taal dan kunt u een vertaler om een vertaling vragen.

Voor sommige geboorteakten is het nodig dat er een stempel op staat van de Nederlandse ambassade in het land van geboorte. Dat heet: legalisatie of apostille. Zonder deze stempel is de geboorteakte niet geldig.

Wat kost het?

 • € 881,-: Naturalisatieverzoek voor één persoon
 • € 1.124.-: Naturalisatieverzoek voor man en vrouw samen
 • € 128,-: Naturalisatieverzoek voor kinderen jonger dan 18 jaar, per kind
 • € 655,-: Naturalisatie voor één persoon die asiel heeft gekregen
 • € 899,-: Naturalisatie voor man en vrouw samen die asiel hebben gekregen
 • € 187,-: Optieverzoek voor één persoon  
 • € 319,-: Optieverzoek voor man en vrouw samen
 • € 21.-: Optieverzoek voor kinderen jonger dan 18 jaar, per kind

U kunt uw verzoek doen voor u alleen maar ook voor uw familie. Het bedrag dat u voor het verzoek betaalt verschilt daarom.

Als u in Nederland asiel heeft gekregen dan betaalt u een lager bedrag.

Hoe vraag ik het aan?

Tijdens dit gesprek wordt met u nagegaan of u een optieverzoek kunt doen. Als u geen optieverzoek kunt indienen dan wordt met u nagegaan of u een naturalisatieverzoek kunt doen. Ook wordt u verteld wat u moet meenemen.

Wat mag u van ons verwachten?

De behandeling van een naturalisatie- of optieverzoek is sterk afhankelijk van uw situatie. In het gesprek zal u worden uitgelegd waar u rekening me moet houden.

Wanneer kom ik in aanmerking voor optie?

U kunt een optieverzoek doen als u:

 • 18 jaar of ouder bent en vanaf uw 4e jaar in Nederland woont, of
 • 3 jaar of langer getrouwd bent met een Nederlandse man of vrouw en u woont 15 jaar of langer in Nederland, of
 • 65 jaar of ouder bent en u woont 15 jaar of langer in Nederland, of
 • 18 jaar of ouder bent en vroeger de Nederlandse nationaliteit heeft gehad.

Als u geen optieverzoek kunt indienen dan wordt met u nagegaan of u een naturalisatieverzoek kunt doen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor naturalisatie?

U kunt een naturalisatieverzoek doen als u:

 • 5 jaar of langer in Nederland woont, of
 • 3 jaar bent gehuwd en samenwoont met een Nederlandse man of vrouw

Kan ik mijn naam laten veranderen bij mijn optieverzoek of naturalisatieverzoek?

U kunt uw naam veranderen bij een verzoek om de Nederlandse nationaliteit als:

 • uw naam moeilijk uit te spreken is in het Nederlands
 • uw naam geen achternaam en voornaam heeft maar een zogenaamde namenreeks (bijvoorbeeld: Hariri Mustapha Walid)

Voor deze wijziging hoeft u niet extra te betalen.

Uw naam kan niet worden veranderd als u een godsdienstige of politieke reden heeft.