Als u tijdelijk geen vast woonadres heeft, is het mogelijk een briefadres (postadres) te gebruiken. Een briefadres is altijd tijdelijk.

Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat hij of zij uw post ontvangt. Deze persoon moet ervoor zorgen dat de post u persoonlijk bereikt. U mag daarom geen postbusnummer als briefadres gebruiken. Aangifte op briefadres doet u altijd persoonlijk aan de balie van de afdeling Publiekscontacten. Uw aangifte wordt in behandeling genomen en beoordeeld. De gemeente onderzoekt of u echt geen vast woonadres heeft en kan om aanvullende documenten of informatie vragen. Ook als u in een zorginstelling, blijf-van-mijn-lijf-huis of strafinrichting verblijft, is het mogelijk een briefadres te gebruiken.

Afspraak maken

U kunt ook langskomen tijdens onze vrije inlooptijden. Het maken van een afspraak voorkomt wachttijd.

Wat heb ik nodig?

  • Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
  • Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de persoon die uw post ontvangt.
  • Een formulier waarin u aangeeft waarom u zich wilt laten inschrijven op een briefadres (vragenlijst aanvrager briefadres).
  • Een brief die is ondertekend door de persoon die uw post ontvangt. Daarin geeft deze persoon u toestemming om zijn adres te gebruiken.