bijgewerkt op 28 december 2020

De economische gevolgen van het coronavirus zijn groot. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Ondernemers –ook zelfstandigen zonder personeel- kunnen terecht bij verschillende organisaties voor informatie, hulp en financiële steun. Op deze pagina vindt u alle informatie. Wij werken deze pagina regelmatig bij.

Aanvullingen steunpakket december 2020

Op 9 december en 18 december presenteerde het kabinet aanvullingen op het steunpakket. Mede als gevolg van de lockdown. De belangrijkste aanvullingen zijn in het kort:

 • De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) blijft in het 1e kwartaal van 2021 gelijk aan het 4e kwartaal van 2020.
 • De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) krijgt een nieuw subsidiepercentage. Afhankelijk van het omzetdervingspercentage is dit tussen 50 en 70%. Hierdoor krijgen bedrijven met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Deze verruiming geldt voor het 4e kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het 1e kwartaal van 2021.
 • De zogenaamde seizoensmodule van de TVL voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan.
 • Er komt een eenmalige Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel. De opslag is afhankelijk van het omzetverlies van de winkelier. Hij komt bovenop de TVL en is voor ondernemers die aanspraak kunnen maken op de TVL.
 • Zelfstandig ondernemers die in de TOZO een lening voor bedrijfskapitaal (zijn) aan(ge)gaan, krijgen betalingsuitstel tot 1 juli 2021. De renteopbouw van die leningen wordt tijdelijk stopgezet en de aflossingstermijn wordt verlengd van 3 naar 3,5 jaar.

Lees meer over de aanvullingen van 9 december 2020 en 18 december 2020.

Tozo in de gemeente Lochem

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt voor de gemeente Lochem uitgevoerd door de ROZ. U kunt de Tozo of de verlenging direct aanvragen op de website van de ROZ. U vindt hier ook meer informatie over de Tozo-regeling. Let op: ook als u gebruik maakt van de 2e Tozo regeling, moet u zelf verlenging aanvragen om in aanmerking te komen voor Tozo 3.

Doe de regelingencheck

Kijk voor alle bestaande regelingen, op de website van de KvK. U vindt daar

 • hoe u een regeling aanvraagt
 • de deadlines voor aanvragen
 • informatie over krediet- en garantieregelingen. 

Uitstel van betaling belasting

 • Belastingdienst
  Getroffen ondernemers kunnen makkelijker uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Kijk voor meer informatie op de site van belastingdienst.
 • Gemeente (Tribuut)
  Ook de gemeente Lochem geeft soepeler uitstel van de gemeentelijke belastingen. Dit verloopt via  Tribuut. Het is belangrijk dat u zelf contact opneemt met Tribuut als u (dringende) betalingsproblemen heeft of verwacht. Bel voor informatie en advies met Tribuut via telefoon (055) 580 22 22. Of stuur een e-mail naar info@tribuut.nl.

Informatie over het coronavirus

Andere informatie én advies over het coronavirus vindt u op deze websites:

Gericht advies van uw brancheorganisatie of vakbond

Brancheorganisaties en vakbonden denken met u mee. En geven u advies om deze bijzondere tijd zo goed mogelijk door te komen.

 • Zo ontwikkelde FNV Zelfstandigen een gids met informatie over de subsidies die nu voor ondernemers open staan, met alle relevante informatie daarover.
 • Zet InRetail op een rijtje waar uw mensen een (commerciële) coronatest kunnen doen en
 • Zet Koninklijke Horeca Nederland speciaal voor horecaondernemers vragen en antwoorden op een rij.

Welke informatie biedt uw brancheorganisatie of vakbond u aan?

Contact met de gemeente

Wilt u als ondernemer een geluid afgeven aan de gemeente Lochem of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van het team EZ:

Anneloes Blaauw – a.blaauw@lochem.nl (0573) 28 93 57
Cor Bernard – c.bernard@lochem.nl  (0573) 28 91 41
Hans Wennekes – MKBmanagers@lochem.nl  06-13 33 28 53