bijgewerkt op 5 juni 2020

De economische gevolgen van het coronavirus zijn groot. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Ondernemers –ook zelfstandigen zonder personeel- kunnen terecht bij verschillende instanties voor informatie, hulp en financiële steun. Op deze pagina vindt u alle informatie. Wij werken deze pagina regelmatig bij.

Noodpakket voor banen en economie 2.0

Het kabinet heeft het economisch noodpakket  verlengd tot 1 oktober 2020. Een aantal financiële regelingen loopt door. Soms met gewijzigde voorwaarden. Ook zijn er nieuwe regelingen. Wij raden u aan de berichtgeving op deze pagina en de genoemde sites te blijven volgen. Er zijn regelmatig aanpassingen. Let op! U moet voor de meeste regelingen opnieuw een aanvraag indienen!

Wij lichten twee nieuwe regelingen uit:

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De TVL-regeling volgt half juni de TOGS op. Hij is voor MKB-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 50.000 euro tegemoetkoming per 4 maanden krijgen. Te besteden aan vaste lasten (excl. loonkosten).
Bedrijven in sectoren die in aanmerking komen voor de TOGS kunnen straks van de TVL gebruikmaken. De RVO voert deze regeling uit.  Aanvragen kan naar verwachting vanaf half juni.

Meer weten over de nieuwe regeling TVL? Kijk dan hier.

NL leert door

Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor omscholing van personeel via het crisisprogramma NL leert door. Werkgevers die de NOW aanvragen, moeten hun werknemers stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Vanaf juli kunnen deze werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen. Ze kunnen zich zo aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Eind juni volgt er ook nog een nog een nieuwe regeling speciaal voor flexwerkers.

Flexwerkersregeling volgt nog in juni

Het kabinet wil op 22 juni a.s. de TOFA voor flexwerkers openen via het UWV. Dit is de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten. Flexwerkers die er recht op hebben, krijgen 550 euro bruto over de maanden maart, april en mei. Dat bedrag wordt gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. Lees hier meer.

Tozo 1 wordt Tozo 2 en geldt tot eind september

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt, met aangepaste voorwaarden met 4 maanden verlengd tot 1 oktober. De verlengde regeling heet Tozo 2. Met de verlenging kunnen ondernemers meteen uitkering levensonderhoud tot en met september een Tozo-uitkering krijgen. Als ze voldoen aan de voorwaarden. De Tozo 2 staat ook open voor nieuwe aanvragen.

Bekijk hier de factsheet (pdf, 527 KB). U kunt de Tozo of de verlenging direct aanvragen op de website van de ROZ-groep. De ROZ groep voert de Tozo uit voor de gemeente Lochem. U vindt hier ook meer informatie


Kijk voor alle bestaande regelingen, hoe u ze aanvraagt en de termijnen voor aanvragen op de website van de KvK. U vindt daar ook informatie over krediet- en garantieregelingen. 

Uitstel van betaling belasting

 • Belastingdienst
  Getroffen ondernemers kunnen makkelijker uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Kijk voor meer informatie op de site van belastingdienst.
   
 • Gemeente (Tribuut)
  Ook de gemeente Lochem geeft soepeler uitstel van de gemeentelijke belastingen. Dit verloopt via de  Tribuut. Het is belangrijk dat u zelf contact opneemt met Tribuut als u (dringende) betalingsproblemen heeft of verwacht. Bel voor informatie en advies met Tribuut via telefoon (055) 580 22 22 of stuur een e-mail naar info@tribuut.nl. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht.
   
 • Waterschap
  Het is mogelijk voor ondernemers en zzp'ers om het betalen van de waterschapsbelasting uit te stellenOndernemers en zzp'ers kunnen vanwege de coronacrisis uitstel van betaling tot 31 augustus 2020 aanvragen. Dit kan via de website van GBLT. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht over Uitstel betaling waterschapsbelasting.

Informatie over het coronavirus

Andere informatie én advies over het coronavirus vindt u op deze websites:

Contact met de gemeente

Wilt u als ondernemer een geluid afgeven aan de gemeente Lochem of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van het team EZ: