De gemeente Lochem stelt eenmalig 100.000 euro beschikbaar voor projecten of activiteiten die de lokale economie helpen. Ze daagt Lochemse ondernemers uit om samen met voorstellen te komen. Het Lochems Ondernemers Fonds (LOF) is voor initiatieven die zorgen voor behoud van ondernemerschap. Vooral in sectoren waar de coronamaatregelen ondernemers zwaar raken. Samenwerkende ondernemers en bestaande (ondernemers)verenigingen kunnen aanvragen indienen tot en met 28 april 2021.

Let op: u heeft een kvk-nummer nodig. Geen kvk-nummer? Neem dan contact met ons op. Via e-mail a.blaauw@lochem.nl of telefonisch (0573) 28 93 57.

Voorwaarden

 1. De activiteit/het project is gericht op behoud van ondernemerschap in de gemeente Lochem en draagt bij aan een gastvrij(e), veerkrachtig(e) of aantrekkelijk(e) gemeente.
 2. De activiteit/het project mag al gestart zijn. De subsidie is dan gericht op het vergroten of opschalen van de activiteit/het project.
 3. Het collectief is gevestigd in gemeente Lochem. Of voert  zijn/haar reguliere activiteiten uit op het grondgebied van de gemeente Lochem..
 4. De activiteit/het project vindt in de gemeente Lochem plaats en/of heeft betekenis voor de Lochemse economie.
 5. De activiteit/het project vindt hoofdzakelijk plaats in 2021.
 6. Een collectief geeft ondernemers/collectieven die zich bij een activiteit/project willen aansluiten waar mogelijk die kans.
 7. Evenementen als bedoeld in art. 2.24 van de APV komen niet in aanmerking voor subsidie.
 8. De subsidie kan niet worden verleend voor het compenseren van gederfde omzet.
 9. Een collectief dat voor een activiteit/project al subsidie kreeg, kan daarvoor niet nogmaals subsidie ontvangen.

Criteria subsidie

Het kan zijn dat we meer aanvragen ontvangen dan we kunnen toekennen. Dan nemen we een besluit op basis van de onderstaande factoren.

 1. We beoordelen of de hoogte van de aanvraag redelijkerwijs in verhouding staat tot de te behalen resultaten en het totaalbedrag van het fonds.
 2. Uitkering tot 100% van de kosten van het project/de activiteit is in principe mogelijk. Wel kan er gedeeltelijk of naar rato worden toegekend.
 3. Inzet van ondernemers uit de gemeente Lochem op het gebied van bijvoorbeeld inkoop van diensten en producten hebben een pre.
 4. Een spreiding van activiteiten/projecten over door de corona-crisis getroffen branches. De mate waarin een branche is getroffen door de corona-crisis, weegt ook mee.
 5. De mate waarin de projecten/activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van het fonds.
 6. Een geografische spreiding van de activiteiten/projecten binnen de gemeente.
 7. De omvang van het collectief.

Procedure

 1. Dien uw aanvraag uiterlijk 28 april in.
 2. Direct na de sluitingsdatum beoordeelt een gemeentelijke werkgroep alle aanvragen. De werkgroep adviseert  het college van burgermeester en wethouders. Het college beslist vervolgens over de subsidieaanvragen.
 3. We streven ernaar u half mei te laten weten of uw subsidieaanvraag is toegekend.

Regelgeving

 

Inspiratie

Misschien komt u alleen niet op een goed idee. Bel dan eens met andere ondernemers of een (andere) ondernemersvereniging. Samen komt u wellicht tot de creatiefste en beste ideeën! Of laat u inspireren door wat ondernemers elders in de regio organiseren. Tip! Denk niet alleen aan acties die u en andere bedrijven nú helpen, maar ook aan acties voor het najaar van 2021.

Contact

Meer informatie? Twijfels? Sparren? Neem gerust contact op!

Team economie staat voor u klaar. Eerste contactpersoon voor deze regeling is Anneloes Blaauw: a.blaauw@lochem.nl, telefoonnummer: (0573) 28 93 57.