Het kabinet heeft besloten om coronatoegangsbewijzen (CTB) in te zetten. Voor de door u gemaakte kosten voor de controle hierop in de periode 1 januari t/m 26 maart kunt u een bijdrage aanvragen tot een maximum van € 2.500,-. U kan alleen een aanvraag doen voor de periode waarin uw accommodatie in die periode geopend was.

Bezoekers moe(s)ten een coronatoegangsbewijs hebben om gebruik te kunnen maken van:

 • een eet- en drinkgelegenheid, waaronder ook een sportkantine valt;
 • culturele activiteiten die binnen plaatsvinden;
 • openbare plaatsen, zoals musea en monumenten;
 • evenementen;
 • het kijken naar een sportwedstrijd, professioneel of amateur;
 • het kijken naar en het beoefenen van een georganiseerde sport vanaf 18 jaar. Zoals een sportschool, groepslessen, voetbal, zwemmen (dit geldt voor sporters en publiek);
 • beoefenen van georganiseerde kunst en cultuur vanaf 18 jaar. Zoals muziekles, schilderles en repetities voor zang, dans en toneel.

Aanvragen is niet meer mogelijk.

Wanneer kan ik het aanvragen?

Voor alle aanvragen is in totaal €129.720,- beschikbaar in de gemeente Lochem. We behandelen de aanvragen op volgorde van ontvangst. Het is verstandig om de aanvraag zo snel mogelijk te doen. Bij het bereiken van het plafondbedrag  van € 129.720,- is het niet meer mogelijk om een bijdrage te krijgen.

Aanvragen is mogelijk van 2 maart tot en met uiterlijk 30 maart.

Voorwaarden

 

Welke kosten kunt u opgeven?

 • loonkosten van werknemers/arbeidskrachten, vakantiegeld meegerekend;
 • vergoedingen aan vrijwilligers;
 • externe inhuur, kosten van werving, selectie, administratie en leiding geven aan werknemers/arbeidskrachten;
 • kosten voor materialen, nodig voor de controle van het coronatoegangsbewijs en de identiteit;
 • kosten van activiteiten tussen 1 januari tot en met 26 maart 2022.

Welke kosten vergoeden wij niet?

 • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 1 januari 2022;
 • kosten voor activiteiten waarvoor u al een andere uitkering of financiële bijdrage van het Rijk ontving;
 • kosten van activiteiten die u kunt aftrekken van omzetbelasting.
 • kosten die u vergoed kunt krijgen uit het btw-compensatiefonds.

Bijlagen meesturen

U moet een overzicht meesturen van de kosten en bewijsstukken als u meer dan € 1.000,- aan kosten heeft. Het gaat dan om facturen, bankafschriften en/of loonstroken. Zorg bij een aanvraag onder de € 1.000,- wel dat u dit kunt onderbouwen. Het kan zijn dat we hierom vragen met een steekproef.

Stappen

U kunt van 2 maart tot en met 30 maart een aanvraag doen. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Bij het bereiken van het plafondbedrag van € 129.720,- is het niet meer mogelijk om een bijdrage te krijgen.

Wij proberen het aangevraagde bedrag zo snel mogelijk na aanvraag over te maken.

 

Vragen

Heeft u vragen over de tegemoetkoming? Stuur dan een mail naar ctb@lochem.nl.