De Wet kinderopvang bedoelt hiermee "kinderopvang in een kindercentrum (dagopvang van 0-4 jarigen of buitenschoolse opvang van 4-12 jarigen)". Het aantal kinderen speelt daarbij geen rol.

Gastouderopvang

Een kindercentrum kan ook in een woning gevestigd zijn: kinderopvang door gastouderopvang. Dit gebeurt in een gezin waarbij niet meer dan vier kinderen worden opgevangen in de woning waar de ouder of de gastouder woont. Gastouderopvang komt tot stand door tussenkomst van een gastouderbureau.

Eisen aan kinderopvang

De Wet Kinderopvang stelt de volgende eisen aan kinderopvang:

  • opvang tegen betaling
  • bedrijfsmatig
  • opvang kan tot de eerste dag van de maand waarop het kind start in het voortgezet onderwijs.

Uitsluitingen

Buiten de Wet kinderopvang vallen bijvoorbeeld het medisch kinderdagverblijf en als de houder van het gastouderbureau zelf ook gastouder is bij het eigen gastouderbureau. Ga voor meer informatie over uitsluitingen naar de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie