Als zelfstandig ondernemer kunt u in (tijdelijke) financiële problemen komen. Soms zijn die zodanig dat het voortbestaan van uw bedrijf wordt bedreigd. Wellicht kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is er om ondernemers bij te staan.

Vragen?

Heeft u vragen over financiële ondersteuning als ondernemer? Neem contact op  met 't Baken.

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de Bbz.