Het bevorderen van werkgelegenheid is een belangrijk speerpunt. Hoe de gemeente dat samen met partners wil doen, leest u in de Economische Agenda 2017-2018. De raad heeft deze agenda in oktober 2016 vastgesteld. Om in te kunnen spelen op ontwikkelingen heeft de agenda een korte looptijd.

Beoogd resultaat

Het stimuleren van werkgelegenheid in de gemeente en bijdragen aan een gezond economisch klimaat. Het uitvoeren van de Economische Agenda geeft een extra impuls aan deze doelstellingen. Een gezonde economie draagt bij aan leefbare kernen en een leefbaar buitengebied.

Waar zet Lochem op in?

Bovenop de bestaande inzet gaat het om extra inzet op vier thema's:

  • Promotie, acquisitie en bedrijventerreinen: centrum voor jonge ondernemers, deelname aan Ik Start Smart voor deskundigheidsbevordering van jonge ondernemers, zzp'ers, starters en freelancers. Actievere promotie en acquisitie.
  • Retailagenda: inzet ter ondersteuning van het MKB en uitvoering geven aan de retailagenda door aan te sluiten op lopende (subsidie)programma's.
  • Cleantech: het oprichten van het Agro Innovatie Centrum met als spin-off extra werkgelegenheid in de agribusiness
  • Arbeidsmarktbeleid: uitvoering geven aan dit beleid: Herijkte visie op participatie.