Nu het einde van het jaar nadert wordt ook de kans op winters weer groter. Zodra er gladheid wordt verwacht trekken de strooiwagens erop uit. Dit gebeurt meestal ’s nachts, voordat de ochtendspits begint. Daarmee wordt gladheid zo veel mogelijk voorkomen in plaats van bestreden.

Strooiwagens trekken er bij gladde weersomstandigheden weer op uit.

Circulus-Berkel BuitenRuimte coördineert de uitvoering van het strooibeleid volgens het gladheidspreventieplan van de gemeente. Daarbij wordt samengewerkt met de Provincie Gelderland. De provincie geeft aan wanneer er gestrooid moet worden op basis van een GladheidsMeldingSysteem. Zij maakt daarvoor gebruik van meetstations in de provincie. Volgt u het Twitterkanaal van de gemeente Lochem? Zodra de strooiwagens de weg opgaan vindt u een bericht (tweet) op onze tijdlijn.

Hoe wordt er gestrooid?

Bij het strooien worden eerst verbindingswegen en fietspaden tussen kernen en de omliggende plaatsen begaanbaar gehouden of gemaakt. Zo blijven de kernen bereikbaar voor hulpdiensten, het openbaar vervoer en voor andere weggebruikers. Ook ontsluitingwegen naar wijken en gevaarlijke locaties krijgen voorrang. De strooiwagens worden bevoorraad vanuit de steunpunten in Ruurlo en Warnsveld. Het zout is in grote hoeveelheden door de provincie ingekocht en bevat geen verontreiniging zoals PFAS.

Wat kun u zelf doen bij gladheid?

Wordt u op de weg overvallen door gladheid, mist of sneeuw? Houd vooral afstand, pas uw rijtempo aan en neem geen risico’s. Geef ook strooiwagens de ruimte om het werk te doen, zo komt iedereen veilig thuis. Op voetpaden en trottoirs wordt niet gestrooid. De gemeente en Circulus-Berkel vragen inwoners en bedrijven om de eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Bijvoorbeeld door zand of zout te strooien en sneeuw op te ruimen.

Meer informatie over gladheidsbestrijding én de strooiroutes in onze gemeente vindt u op www.circulus-berkel.nl/lochem/gladheid.

Deel dit artikel