Word vrijwilliger voor de vleermuizenwerkgroep. In onze gemeente hebben we veel vleermuizen en  vleermuissoorten. Heel belangrijk, want vleermuizen zijn nuttig. Ze vangen veel insecten. Daarom zijn ze beschermd. Om de vleermuizen te helpen, wil de gemeente de komende twee jaar maar liefst 660 vleermuiskasten ophangen aan laanbomen in het buitengebied. Samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zoekt de gemeente belangstellenden voor een nieuw op te richten vrijwilligersgroep. Wilt u de vleermuis ook helpen? Kom dan op dinsdag 30 augustus naar de informatiebijeenkomst in Almen.

Harrie Pelgrim kan hulp van vrijwilligers goed gebruiken bij zijn goede werk voor de vleermuiswerkgroep.

De bijeenkomst is bij Camping Domein Groot Besselink aan de Lage Lochemseweg 31c in Almen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, met een inloop vanaf 19.15 uur. Meld u aan via slgelderland.nl/vleermuisproject-lochem. Op de bijeenkomst lichten gemeente en SLG het project toe. We bieden u ook een cursus aan met een vleermuisdeskundige. De cursus bestaat uit enkele bijeenkomsten.

Wat gaat de vleermuizenwerkgroep doen?

We zoeken handige vrijwilligers die vanaf komend najaar willen helpen met nestkasten ophangen en registreren. Dit gebeurt onder begeleiding van een ecoloog. U

krijgt in een eerste cursusbijeenkomst praktische informatie over vleermuizen en over het ophangen van kasten. Ook is er aandacht voor veilig werken, bijvoorbeeld hoe je een ladder veilig plaatst. In het voorjaar maakt u een ronde langs de kasten om te controleren of ze er nog hangen en of ze nog in goede staat zijn. In een volgende cursusbijeenkomst leert u om vleermuissoorten te herkennen. Wanneer u het interessant vindt, kunt u dan helpen bij het onderzoek naar het gebruik van de kasten door de vleermuizen.

Het vleermuiskastenproject vloeit voort uit het SoortManagementPlan Vleermuizen (SMP). De gemeente heeft dat plan gemaakt om de vleermuizenpopulatie op peil te houden.

Tipclip Help de vleermuis

Kent u onze tipclips al? Waarbij inwoners tips geven voor meer biodiversiteit in onze leefomgeving? U vindt ze op YouTube in de playlist Tipclips Biodiversiteit. Er is er ook een met tips waarmee u de vleermuis kunt helpen. Veel kijkplezier!

 

Deel dit artikel