Een grote werkgroep van inwoners uit Laren heeft de afgelopen periode een nieuw dorpsplan ontwikkeld. "Dit dorpsplan is niet zomaar een documentje, maar het biedt wel degelijk handvaten voor de toekomst van Laren", aldus Richard Buitink. Hij is voorzitter van Wakker Laorne en één van de vele kartrekkers in het dorpsplanproces.

Het eerste dorpsplan werd op donderdag 7 juli door de werkgroep overhandigd aan kernwethouder Marja Eggink. De wethouder sprak haar waardering uit voor de werkgroep en eindigde met de woorden, die eveneens in de titel van het Dorpsplan 2022 staan: "Wie meugt nie klaag'n, moar 't kan altied better".

Deel dit artikel