Op maandag 2 december is de Westerwal in Lochem een groot deel van de dag afgesloten voor het verkeer. Dit vanwege het vellen van drie risicobomen aan de rand van het centrum. Woningen zijn voor aanwonenden gewoon bereikbaar.

Twee essen aan de Westerbleek bleken vorig jaar ernstig aangetast door essentaksterfte en niet meer levensvatbaar. Bij een winterstorm of harde wind bestaat de kans dat de bomen grote takken of dood hout verliezen. Om de veiligheid van omwonenden en het verkeer te waarborgen moeten de bomen worden gekapt. Ook een groene beuk aan de Westerwal is al lange tijd in zeer slechte staat. De kroon van de boom sterft af en vorig jaar is ernstige takbreuk ontstaan. Het dode hout is toen verwijderd en de kroon fors teruggesnoeid om voorlopig erger te voorkomen.

Uitgestelde kap en nieuwe aanplant

Begin dit jaar is voor deze bomen een kapvergunning verstrekt. Vanwege de aanwezige roekennesten in het vroege voorjaar moest de kap worden uitgesteld. De bomen worden nu op 2 december geveld, het hout wordt meteen afgevoerd. Door het planten van nieuwe bomen zorgen we ervoor dat de groene uitstraling rondom het oude stadscentrum behouden blijft. De gemeente en Circulus-Berkel kijken momenteel naar de beste locatie en het karakter van de herplant.

Deel dit artikel