Als u in Lochem woont of regelmatig in deze stad bent dan heeft u hier vast iets van gemerkt. We zijn volop bezig met de herinrichting van wegen in het centrum van Lochem. In dit artikel geven we u de laatste stand van zaken.

Momenteel werkt de aannemer aan het gedeelte bij de Molenpoort

Julianaweg en Molenpoort

De Julianaweg sluiten we steeds af in fases voor verkeer. Aannemer Reko Wegenbouw werkt volop aan de herinrichting van de Julianaweg en de Molenpoort. Nu werken we op het gedeelte bij de Molenpoort. Hier hebben we mee gewacht tot na het terrasseizoen. Door het opbreken van de rijbaan en de parkeerplaatsen kunt u hier tijdelijk niet parkeren. Voetgangers en wandelaars kunnen hier wel veilig langs om naar het centrum te gaan.

Verdere planning

Na deze werkzaamheden gaat de aannemer verder met de inrichting van de Prins Bernhardweg. We verwachten dat we eind van dit jaar klaar zijn met de grote civieltechnische werkzaamheden. De rijbaan stellen we dan weer volledig open. In 2023 pakken we nog wel wat kleine zaken op. Zoals het aanbrengen van beplanting en andere kleine inrichtingselementen.

Aanbrengen parkeersensoren

Op 30 november en 1 december brengen we parkeersensoren aan op de parkeerterreinen Mauritsweg,  Graafschapterrein en gemeentehuis. De achterzijde van het Graafschapterrein sluiten we op donderdag 1 december hiervoor af. Parkeren kan dan wel aan de voorzijde (blauwe zone). Parkeersensoren geven ons informatie over de bezetting en parkeerdruk in de binnenstad van Lochem. Deze dynamische informatie gaan we ophalen als straks alle werkzaamheden in het centrumgebied klaar zijn.

Deel dit artikel