In januari 2019 begint Circulus-Berkel met het onderhoud aan de laanbomen in het buitengebied. Het gaat meestal om snoeiwerk, maar soms ook om kap. De bomen die gekapt worden, kunt u herkennen aan de nummers op de stam. Het onderhoud duurt tot en met maart 2019.

Langs de wegen in het buitengebied staan maar liefst 55.000 bomen. Ze zijn belangrijk voor ons landschap, dus we zijn er zuinig op. Met goed onderhoud en verjonging in etappes bereiken we een aantrekkelijk en veilig landschap met laanbomen in verschillende soorten, leeftijden en structuren. In september heeft de raad nieuw beleid vastgesteld waarin meer monumentale bomen gespaard worden. Ook mogen bomen ouder worden langs de wegen in ons buitengebied. Veiligheid staat daarbij voorop: als een boom gevaar oplevert, dan wordt deze gekapt.

Snoei

In 2019 gaat de gemeente ruim 11.000 bomen langs de wegen in het buitengebied onderhouden. Dit gebeurt langs wegen ten zuiden van het Twentekanaal en rond Barchem. Meestal kunnen bomen er na een goede snoeibeurt weer jarenlang tegenaan.

Kap

Met snoeien komen we ver, maar helaas is dat niet altijd genoeg. Soms moeten bomen wijken omdat ze oud of ziek en dus een risico voor weggebruikers of buurt zijn. Of omdat er nieuwe aanplant komt waar licht en ruimte voor nodig is. Deze winter worden er ongeveer 380 bomen gekapt omdat deze bomen door ziekte of afsterven van takken zo gevaarlijk worden. Veel essen lijden bijvoorbeeld aan essentakkensterfte.

Nieuwe bomen planten?

Als we langs een weg bomen moeten kappen en er daarna genoeg ruimte is langs een weg, planten we nieuwe bomen. Soms lukt niet omdat bomen te dicht op elkaar of op de weg staan. Dan zoeken we een andere plek. Want ook wij willen dat onze omgeving mooi groen blijft.

Waar?

Binnenkort vindt u op de website van Circulus-Berkel een overzicht waarop u kunt zien waar we laanbomen gaan snoeien of kappen. Circulus-Berkel zal de overlast voor buurt en weggebruikers zoveel mogelijk beperken. Op de plek van snoei- en kapwerkzaamheden worden wegen gedeeltelijk afgezet.

Vleermuizenonderzoek

In de hele gemeente doen we een onderzoek  naar vleermuizen. Als hieruit blijkt dat er mogelijk vogels en zoogdieren leven in boomholtes, dan laten we de stammen staan en halen we alleen de kroon weg. Wanneer de komende jaren blijkt dat de stammen niet meer bewoond zijn, dan halen we die alsnog weg. Soms hangen we vleermuiskasten op voor de aanwezige vleermuizen. Of we planten alvast nieuwe bomen om de vliegroute voor vleermuizen te begeleiden. Hiermee voldoen we aan de Wet Natuurbescherming.

Vragen?

Neem bij vragen over het onderhoud van bomen contact op met Circulus-Berkel, www.circulus-berkel.nl/contact. Heeft u vragen over het beleid, mail ze dan gerust naar onzebomen@lochem.nl.

Deel dit artikel