In 2023 staan er in en rondom stad Lochem de nodige wegwerkzaamheden op de agenda. Het gaat om zowel gemeentelijke als provinciale verkeersprojecten. De gemeente Lochem trekt hierin samen met alle wegbeheerders in de omgeving op. Overlast is helaas niet te voorkomen, maar door de goede afstemming blijft Lochem bereikbaar.

Op onze site is een speciale pagina ingericht waarop u kunt zien wat de projecten zijn en de planning is. Ook vindt u omleidingsroutes. Kijk hiervoor op www.lochem.nl/wegwerkzaamhedenlochem.

Deel dit artikel