Statushouders doen in onze gemeente echt mee in de samenleving. Ze werken vier dagen in de week aan een intensief inburgeringsprogramma. Statushouders leren zo snel de taal, leren over onze cultuur en zijn eerder zelfredzaam. In 2022 kregen wij van het Rijk de opdracht om voor 52 statushouders passende woonruimte en een inburgeringstraject te verzorgen. Dit is gelukt! In 2023 is de taakstelling van 82 fors meer. “Maar ook volgend jaar doen we er samen met alle partners alles aan, zodat zij ook dan niet tussen wal en schip vallen”, vertelt Majella Schreurs, beleidsadviseur inburgering van de gemeente Lochem.

Bij Interbeek volgen statushouders taallessen.

“Het is goed om te weten dat het verblijf van statushouders in onze gemeente niet vrijblijvend is. Iedereen moet meedoen,” benadrukt Majella. “Statushouders hebben een verblijfsvergunning en zijn daarmee inwoner van de gemeente Lochem. Naast dat zij rechten en plichten hebben vanuit de participatiewet en uitkeringsgerechtigden zijn, vallen zij onder de inburgeringswet. Dit is anders dan voor asielzoekers, vluchtelingen (zoals de Oekraïners) en ontheemden. Zij hebben deze status (nog) niet.”

Veel partners werken samen

De gemeente werkt in dit traject samen met een aantal partners. Majella: “Dit zijn de woningbouwverenigingen voor huisvesting, Vluchtelingenwerk voor begeleiding, ’t Baken als regievoerder, Interbeek voor taal- en cultuurlessen, het BEL voor financiële hulp. Samen vormen we een ketting. Als er een schakel tussenuit valt dan merken we gelijk dat iets niet goed gaat en is er geen ruimte om in te burgeren.” Ze geeft een voorbeeld. “Een ouder van een kind gaat pas naar taalles als het kind op school zit. Alle tijden van school, vervoer en taallessen zijn op elkaar afgestemd.” Majella noemt het een hele puzzel, maar heeft gemerkt dat het goed werkt. De nieuwe wet is een leertraject en dat gaat niet zonder hobbels. “Ik ben alle partners en vrijwilligers ontzettend dankbaar voor hun inzet en input. De samenwerking hierin is de sleutel tot succes.”

Hoe kunt u helpen?

U vraagt zich als inwoner af of u wellicht een steentje bij kan dragen? Majella: “Dit kan zeker. Misschien wilt u eens samen met een statushouder een boodschap doen. Het leren fietsen of meegaan bij de aanschaf van een fiets. Of help een statushouder om kennis te maken met een sport. Dit kan via Vluchtelingenwerk of het BEL. En maak gewoon eens een praatje. En dan niet alleen ‘hallo’ zeggen, maar ook eens in het Nederlands vragen hoe het gaat. U krijgt vast een antwoord terug! Want dat leren ze allemaal.” Heeft u interesse; meld u aan via Vluchtelingenwerk of het BEL en vraag naar de mogelijkheden.

Inburgeringsprogramma

Onze gemeente is verplicht om een inburgeringsprogramma aan te bieden. Dit doen we met 3 wettelijke routes:
  • B1 route: route voor deelnemers die B1 niveau halen. Het leren van de taal gaat in combinatie met het meedoen, het liefst via (betaald) werk;
  • Z-route: zelfredzaamheidsroute voor deelnemers die het taalniveau B1/A2 niet halen binnen 3 jaar, of analfabeet zijn. Zij leren de taal en participeren, waarbij het vergroten van de zelfredzaamheid het streven is;
  • Onderwijsroute: voor jongeren die binnen anderhalf jaar B1/B2 niveau behalen, naast het volgen van onderwijs.
 
Deel dit artikel