20 november

Nu het eind van het jaar nadert wordt de kans op nachtvorst en winters groter. Zodra we  gladheid verwachten, trekken de strooiwagens eropuit. Dit gebeurt meestal ’s nachts voordat de ochtendspits begint. Zo willen we gladheid zo veel mogelijk voorkomen in plaats van bestrijden.

Circulus-Berkel BuitenRuimte coördineert de uitvoering van het strooibeleid volgens het gladheidspreventieplan van de gemeente. Daarin staat bijvoorbeeld dat  dat eerst verbindingswegen en fietspaden tussen de kernen en omliggende plaatsen begaanbaar worden gehouden of gemaakt. De kernen blijven daarmee bereikbaar voor hulpdiensten, het openbaar vervoer en andere weggebruikers. Ook ontsluitingswegen naar wijken en gevaarlijke locaties krijgen voorrang.

Wat kun u doen?

Wordt u op de weg overvallen door gladheid, mist of sneeuw? Houd vooral afstand, pas uw snelheid aan en neem geen risico’s. Geef ook strooiwagens de ruimte om het werk te doen, zo komt iedereen veilig thuis. Op voetpaden en trottoirs wordt niet gestrooid. We vragen u en bedrijven om de eigen stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. Bijvoorbeeld door zand of zout te strooien en sneeuw op te ruimen.

Strooiroutes

De strooiroutes van Circulus-Berkel vindt u op www.circulus-berkel.nl (> Lochem > Diensten openbare ruimten > Gladheidsbestrijding).

Deel dit artikel