Vanaf 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Na 1 januari bestaat het bestemmingsplan niet meer. We werken dan met een omgevingsplan. Een omgevingsplan is één plan voor de hele gemeente.

Heeft u (ver)bouwplannen dan is het goed om te weten wat de overgang naar de nieuwe Omgevingswet voor u betekent. Nu toetsen wij nog of uw plan binnen het bestemmingsplan past maar straks wordt dat het omgevingsplan. Past het niet binnen het omgevingsplan dan moet u een aanvraag voor een wijziging doen.

Twee aanvraagprocedures

Er zijn twee procedures waarmee medewerking aan een plan kan worden verleend. U kunt een wijziging van het bestemmingsplan aanvragen of een vergunning aanvragen om van het bestemmingsplan af te wijken. Deze twee procedures blijven bestaan als de Omgevingswet in gaat. Alleen spreken we straks van een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan.

Overgang naar de Omgevingswet heeft gevolgen

Bij de overgang naar de Omgevingswet geldt het overgangsrecht. Dat betekent onder andere dat een (ontwerp)bestemmingsplan dat uiterlijk op 31 december 2022 ter inzage ligt, nog onder de bestaande wetgeving wordt behandeld. Een (ontwerp)bestemmingsplan dat ná 31 december 2022 ter inzage gaat, valt onder de nieuwe wetgeving.

Als u een aanvraag omgevingsvergunning voor 1 januari 2023 indient dan kan deze nog volgens het oude recht worden afgehandeld. Vanaf 1 januari 2023 moeten we alle aanvragen volgens de regels van de Omgevingswet behandelen.

U kiest zelf welke procedure u wilt doorlopen

Als aanvrager heeft u zelf de keuze welke procedure er wordt doorlopen. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd treffen van de benodigde voorbereidingen voor de gekozen procedure.

Houd rekening met de tijd die nodig is om uw plan voor te bereiden

1 januari 2023 lijkt nog ver weg, maar de voorbereiding van uw plan kan maanden in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld aan flora -en faunaonderzoek of bodemonderzoek. Dit kan betekenen dat u nu al rekening moet houden met de mogelijkheid dat de procedure voor uw plan niet meer onder de huidige wetgeving afgehandeld kan worden. 

U kunt er ook voor kiezen om uw plan pas in te dienen als de Omgevingswet geldt. Uiteraard zullen wij u daarbij zoveel mogelijk ondersteunen.

Informatie per brief of in gesprek met de gemeente

Bent u al in gesprek met de gemeente over uw plannen, dan ontvangt u een brief over de aankomende wetswijziging en de gevolgen daarvan voor u. Bent u van plan om binnenkort een nieuw plan bij de gemeente in te dienen dan gaan wij met u in gesprek over de verandering. Hierbij bespreken we de mogelijkheden en de voor- en nadelen die er zijn.  

Deel dit artikel