Na de jaarwisseling ruimden jongeren en kinderen in alle kernen vuurwerkafval op. De zakken vuurwerkafval konden ze op 2 januari inleveren bij een van de acht inzamelpunten. Iedere zak leverde een tegoedbon op voor een zak friet bij een lokale patatbakker. Ook aardig wat ouders hielpen de jeugd een handje!

In verschillende kernen ruimden jongeren en kinderen vuurwerkafval op en leverden het in bij het inzamelpunt van Circulus.

Circulus en Stichting Welzijn Lochem organiseert in opdracht van de gemeente de actie ‘Friet voor vuurwerk’. Vrijwilligers namen de zakken aan en deelden de bonnen uit. Twee jaar ging de actie niet door. Dit kwam door lockdowns en het vuurwerkverbod. De organisatie en ook inwoners pakten de herkenbare actie zonder problemen weer op.

‘Opruimen hoort erbij’

De opruimactie hoort in Lochem helemaal bij het nieuwe jaar. Oudere jeugd en ouders gaven aan het “heel gewoon te vinden” de straat na de jaarwisseling op te ruimen. Ze maakten de jongere jeugd vaak blij met hun frietbonnen. De inzameling leverde bijna 800 zakken vuurwerkafval op. Flink meer dan januari 2020. Wel daalde het inzamelgewicht. Dit lijkt vooral te komen door de verandering van het vuurwerkafval. De inzamelaars ruimden meer dozen op. En er was minder klein en zwaarder afval. Dat laatste afval kwam vaak van vuurwerk dat sinds 2020 niet meer is toegestaan.

Opruimen is belangrijk

Natuurlijk veegt Circulus ook de straten om de laatste resten te verwijderen. Met het opruimen gaan we niet alleen straatvuil en verstopte goten tegen. Vuurwerkafval bestaat uit plastic en karton met papier. Dit is vermengd met onverbrande stoffen en zware metalen zoals koper, barium, strontium en antimoon. Opruimen voorkomt dat schadelijke stoffen in de bodem en het oppervlaktewater terecht komen.  

Deel dit artikel