Verschillende organisaties in onze gemeente ontvangen een subsidie. Dit heet een waarderingssubsidie. Zij krijgen deze subsidie omdat de gemeente hun activiteiten in de Lochemse samenleving waardeert. Wilt u voor 2021 subsidie aanvragen? Zorg dan dat uw aanvraag voor 1 oktober 2020 binnen is.

De waarderingssubsidie is voor organisaties op het gebied van cultuur, jeugd en ouderen. Op www.lochem.nl > cultuur, recreatie en toerisme > subsidie > waarderingssubsidie ziet u of uw stichting of vereniging subsidie kan krijgen. Daar leest u de volgende informatie:

Komt mijn vereniging in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor waarderingssubsidie moet uw vereniging of organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De organisatie is gevestigd in de gemeente Lochem
  2. De organisatie hoort tot één van de volgende categorieën:
  • Op het gebied van cultuur: accordeonverenigingen, zangkoren, muziekverenigingen
  • Op het gebied van ouderen: ANBO EN AKKU
  • Op het gebied van jeugd: scouting, hervormde jeugdraad, open jongerenwerk Lochem.

U kunt de subsidie nog aanvragen tot 1 oktober 2020. Zorg dat u er op tijd bij bent. Na 1 oktober nemen we geen aanvragen meer in behandeling.

 

Deel dit artikel