Wanneer er grond nodig is om te bouwen buiten de bebouwde kom, kan de gemeente in sommige gevallen de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) vestigen. Dat betekent dat grondeigenaren wanneer zij plannen hebben om hun grond te verkopen, verplicht zijn om deze grond eerst aan te bieden aan de gemeente. De gemeente heeft Wvg gevestigd op zoekgebieden voor woningbouw in verschillende kernen. De eigenaren van deze gronden hebben hierover een brief ontvangen. 

Niet alle zoekgebieden zullen ook daadwerkelijk gebruikt worden voor woningbouw. Wvg geeft de gemeente de gelegenheid om als eerste gronden aan te kopen wanneer zij die gronden nodig denkt te hebben voor woningbouw. Daarmee heeft de gemeente meer regie op de woningbouw. Denk daarbij aan betaalbaarheid van woningen en fasering van woningbouwplannen.

Deel dit artikel